Резултати от игрите

Потребителско име: stoan-d, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    ani-ilieva, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-05-29 12:30:15
 2    ani-ilieva, stoan-d  Победа  1 : 0  72    2020-05-29 12:37:16
 3    ani-ilieva, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-05-29 12:41:54
 4    ani-ilieva, stoan-d  Загуба  0 : 2  10    2020-05-29 12:48:01
 5    AN_DI, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-03-22 18:55:50
 6    AN_DI, stoan-d  Загуба  0 : 2  10    2020-03-22 19:00:21
 7    AN_DI, stoan-d  Победа  2 : 0  75    2020-03-22 19:04:42
 8    AN_DI, stoan-d  Победа  1 : 0  64    2020-03-22 19:10:06
 9    bat-toli, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-12-31 09:30:13
 10    bat-toli, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-12-31 09:35:21
 11    bat-toli, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-12-31 09:42:40
 12    bat-toli, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-12-31 09:48:09
 13    batehari7, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-06-28 17:57:43
 14    batehari7, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-06-28 18:02:56
 15    batehari7, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-06-28 18:09:05
 16    Characters, stoan-d  Победа  2 : 0  105    2020-12-12 03:02:15
 17    Characters, stoan-d  Победа  1 : 0  93    2020-12-12 03:09:03
 18    Characters, stoan-d  Победа  1 : 0  91    2020-12-12 03:15:24
 19    coca_cola1, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-03-12 18:47:02
 20    coca_cola1, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-03-12 18:51:05
 21    coca_cola1, stoan-d  Загуба  0 : 2  10    2020-03-12 18:55:48
 22    coca_cola1, stoan-d  Загуба  0 : 2  10    2020-03-12 19:00:16
 23    coca_cola1, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-03-12 19:04:26
 24    coca_cola1, stoan-d  Победа  2 : 0  88    2020-03-12 19:10:12
 25    coca_cola1, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2020-03-12 19:14:29
 26    coca_cola1, stoan-d (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-03-12 19:18:11
 27    Dafy, stoan-d  Победа  1 : 0  75    2019-07-30 23:13:51
 28    Dafy, stoan-d  Победа  2 : 0  85    2019-07-30 23:18:15
 29    Dafy, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2019-07-30 23:23:00
 30    Dafy, stoan-d  Победа  1 : 0  75    2019-07-30 23:27:10
 31    Dafy, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2019-07-30 23:31:50
 32    Dafy, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2019-07-30 23:35:49
 33    Dafy, stoan-d  Победа  1 : 0  75    2019-07-30 23:41:05
 34    Dafy, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2019-08-13 09:30:40
 35    Dafy, stoan-d  Победа  1 : 0  76    2019-08-13 09:34:39
 36    Dafy, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2019-08-13 09:38:59
 37    Dafy, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2019-08-13 09:43:35
 38    Dafy, stoan-d  Победа  1 : 0  76    2019-08-13 09:48:12
 39    Dafy, stoan-d  Загуба  0 : 2  10    2019-08-13 09:54:10
 40    Dafy, stoan-d  Победа  1 : 0  76    2019-08-13 09:58:07
 41    dafy, stoan-d  Загуба  0 : 2  10    2019-09-13 17:03:37
 42    dafy, stoan-d  Победа  2 : 0  86    2019-09-13 17:07:11
 43    dafy, stoan-d  Победа  2 : 0  86    2019-09-13 17:11:17
 44    dafy, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2019-09-13 17:15:49
 45    dafy, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2019-09-13 17:18:40
 46    dafy, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2019-09-13 17:22:31
 47    dafy, stoan-d  Загуба  0 : 1  20    2019-10-23 11:30:13
 48    dafy, stoan-d  Загуба  0 : 2  10    2019-10-23 11:35:58
 49    dafy, stoan-d  Загуба  0 : 2  10    2019-10-23 11:40:47
 50    dafy, stoan-d  Победа  1 : 0  75    2019-10-23 11:46:49