Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-15 18:36:01
 2    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-15 18:38:59
 3    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-15 18:43:51
 4    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-15 18:47:08
 5    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-19 00:01:01
 6    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-19 00:04:22
 7    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-19 00:25:39
 8    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-19 00:27:48
 9    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-19 00:31:36
 10    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-19 00:34:26
 11    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-23 18:23:35
 12    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-23 18:30:36
 13    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-23 18:34:27
 14    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-23 18:37:37
 15    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-29 23:46:59
 16    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-29 23:50:07
 17    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-29 23:53:03
 18    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-29 23:56:08
 19    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-29 23:59:35
 20    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-30 00:20:19
 21    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-13 19:54:04
 22    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-21 02:23:12
 23    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-03-21 02:26:15
 24    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-21 02:29:08
 25    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-22 00:28:08
 26    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-22 00:31:26
 27    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-03-22 00:35:16
 28    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-22 00:39:07
 29    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-22 02:12:33
 30    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-23 01:25:21
 31    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-23 01:29:28
 32    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 01:15:24
 33    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-25 01:18:08
 34    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-25 01:21:12
 35    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 01:24:32
 36    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 01:28:11
 37    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 01:32:36
 38    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-25 01:36:00
 39    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-25 01:40:27
 40    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 01:43:40
 41    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 01:46:37
 42    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 16:13:40
 43    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-25 16:17:39
 44    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 16:20:54
 45    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-25 16:27:10
 46    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-25 16:29:57
 47    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-25 16:34:23
 48    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 16:38:04
 49    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 16:41:28
 50    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-25 16:44:40