Резултати от игрите

Потребителско име: va4ko1373, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  4i4otom57, bobi47-> Computer, va4ko1373  4i4otom57, bobi47-> Computer, va4ko1373 (Break)  Загуба  0 : 210  0    2021-06-16 20:01:35
 2  4i4otom57, bobi47-> zoro22296, va4ko1373  4i4otom57, bobi47-> zoro22296, va4ko1373  Загуба  140 : 1030  0    2021-06-16 19:40:21
 3  4i4otom57, bobi47-> zoro22296, va4ko1373  4i4otom57, bobi47-> zoro22296, va4ko1373  Загуба  60 : 2900  0    2021-06-16 19:57:38
 4  4i4otom57, TOMOB62-> va4ko1373, dimitrov64  4i4otom57, TOMOB62-> va4ko1373, dimitrov64  Победа  2890 : 410  140    2021-08-23 22:56:22
 5  58hjekov58, barbadam-> rusvil, va4ko1373  58hjekov58, barbadam-> rusvil, va4ko1373 (Break)  Загуба  380 : 1100  -20    2022-01-22 11:48:14
 6  D_V, va4ko1373-> 730708mop1, ivo1914  730708mop1, dobrti-> va4ko1373, ceco1968  Победа  1480 : 1470  91    2022-01-04 16:02:28
 7  730708mop1, dobrti-> va4ko1373, ceco1968  730708mop1, FGuser0029-> va4ko1373, ceco1968  Победа  1520 : 1430  80    2022-01-04 16:27:24
 8  aleksey, Computer-> Emil5729, va4ko1373  aleksey, IVOVELIKAR-> Emil5729, va4ko1373  Победа  1580 : 250  0    2021-10-26 20:40:09
 9  730708mop1, va4ko1373-> Anatoli196, GoshoXDL  Anatoli196, GoshoXDL-> va4ko1373, Computer (Break)  Загуба  280 : 210  -20    2021-10-19 13:08:24
 10  Anatoli196, va4ko1373-> FGuser0055, bratunov  Anatoli196, va4ko1373-> FGuser0055, bratunov  Победа  1180 : 150  103    2021-02-11 17:08:47
 11  Anatoli196, va4ko1373-> FGuser0055, bratunov  Anatoli196, va4ko1373-> FGuser0055, bratunov  Победа  1240 : 250  102    2021-02-11 17:19:18
 12  Anatoli196, va4ko1373-> FGuser0055, bratunov  Anatoli196, va4ko1373-> FGuser0055, bratunov (Break)  Загуба  50 : 80  -50    2021-02-11 17:24:14
 13  Anatoli196, va4ko1373-> holbourn, Computer  Anatoli196, va4ko1373-> holbourn, Computer (Break)  Загуба  60 : 0  0    2021-12-26 12:34:33
 14  angell1960, Tsetso76-> va4ko1373, Computer  angell1960, Tsetso76-> va4ko1373, Computer  Победа  760 : 130  0    2021-10-05 11:17:55
 15  angell1960, va4ko1373-> Glezlaaa, Tsetso76  angell1960, va4ko1373-> Glezlaaa, Tsetso76  Загуба  300 : 960  0    2021-11-22 12:16:33
 16  Aster, gn--ivanov-> antoivo94, va4ko1373  antoivo94, va4ko1373-> paco1168, Computer (Break)  Загуба  410 : 50  -20    2021-09-07 13:05:03
 17  antoivo94, va4ko1373-> paco1168, geriviki  antoivo94, va4ko1373-> paco1168, geriviki  Загуба  480 : 1160  0    2021-09-07 13:30:58
 18  ANTONIONI, va4ko1373-> s333, Georgi1975  ANTONIONI, va4ko1373-> s333, Georgi1975  Загуба  270 : 1400  0    2021-12-25 11:44:54
 19  ANTONIONI, va4ko1373-> s333, Georgi1975  ANTONIONI, va4ko1373-> s333, Georgi1975 (Break)  Загуба  160 : 100  -20    2021-12-25 11:55:03
 20  ku4eruk, Marcelo-> arabeska, va4ko1373  arabeska, va4ko1373-> Computer, Computer  Победа  1600 : 1100  81    2021-12-12 12:22:46
 21  asaka1471, batekoce6-> lubo50, va4ko1373  asaka1471, batekoce6-> lubo50, va4ko1373  Победа  2960 : 380  96    2021-07-25 15:58:23
 22  asaka1471, batekoce6-> valeriana, va4ko1373  asaka1471, batekoce6-> valeriana, va4ko1373  Победа  1350 : 410  97    2021-07-25 15:31:20
 23  asaka1471, batekoce6-> lubo50, va4ko1373  asaka1471, Computer-> lubo50, va4ko1373  Победа  1630 : 0  93    2021-07-25 16:03:00
 24  asaka1471, Computer-> lubo50, va4ko1373  asaka1471, RIS-> lubo50, va4ko1373 (Break)  Загуба  0 : 190  0    2021-07-25 16:06:27
 25  Aster, konstans-> va4ko1373, Computer  Aster, boyco-> va4ko1373, D_V  Загуба  650 : 1510  0    2022-01-25 12:35:56
 26  Aster, delmoseood-> Computer, va4ko1373  Aster, Computer-> Computer, va4ko1373  Загуба  610 : 1360  0    2021-08-23 12:38:53
 27  marin4820, va4ko1373-> Aster, Computer  Aster, Computer-> va4ko1373, Computer  Загуба  150 : 820  0    2021-04-10 20:50:31
 28  Aster, Computer-> va4ko1373, lord57  Aster, Computer-> va4ko1373, lord57  Победа  1400 : 380  0    2021-10-29 11:52:43
 29  Aster, delmoseood-> Computer, va4ko1373  Aster, delmoseood-> Marcelo, va4ko1373  Победа  2040 : 800  0    2021-08-23 12:16:14
 30  Aster, delmoseood-> Computer, va4ko1373  Aster, delmoseood-> rado1067, va4ko1373  Загуба  340 : 920  0    2021-09-17 20:19:28
 31  Aster, delmoseood-> rado1067, va4ko1373  Aster, delmoseood-> rado1067, va4ko1373 (Break)  Загуба  250 : 7350  -20    2021-09-17 20:40:14
 32  Aster, delmoseood-> stefand53, va4ko1373  Aster, delmoseood-> stefand53, va4ko1373  Победа  1070 : 50  110    2021-09-17 20:05:14
 33  Aster, Computer-> va4ko1373, Computer  Aster, delmoseood-> va4ko1373, Hermes1 (Break)  Загуба  230 : 680  0    2021-04-10 21:11:24
 34  Aster, Computer-> va4ko1373, Computer  Aster, delmoseood-> va4ko1373, plamen35  Загуба  150 : 1290  0    2021-10-29 10:42:26
 35  Aster, ceco1968-> va4ko1373, leon713  Aster, dobrti-> va4ko1373, leon713  Победа  2840 : 1320  97    2021-11-12 12:20:33
 36  Aster, dobrti-> va4ko1373, leon713  Aster, dobrti-> va4ko1373, leon713 (Break)  Загуба  80 : 480  -20    2021-11-12 12:30:34
 37  Aster, Emil5729-> lord57, va4ko1373  Aster, Emil5729-> lord57, va4ko1373  Победа  910 : 180  109    2021-10-01 12:39:54
 38  Aster, Computer-> va4ko1373, Computer  Aster, Emil5729-> va4ko1373, Computer  Загуба  200 : 1290  0    2021-11-29 11:32:05
 39  Aster, Emil5729-> va4ko1373, Computer  Aster, Emil5729-> va4ko1373, Liubo65  Загуба  250 : 1890  0    2021-11-29 11:51:09
 40  Aster, Emil5729-> va4ko1373, Liubo65  Aster, Emil5729-> va4ko1373, Liubo65  Загуба  190 : 980  0    2021-11-29 12:01:47
 41  Aster, Emil5729-> va4ko1373, Liubo65  Aster, Emil5729-> va4ko1373, Liubo65  Победа  1770 : 90  106    2021-11-29 12:10:49
 42  Aster, Emil5729-> va4ko1373, Liubo65  Aster, Emil5729-> va4ko1373, Liubo65 (Break)  Загуба  1730 : 810  -20    2021-11-29 12:51:48
 43  Aster, Emil5729-> va4ko1373, vankar  Aster, Emil5729-> va4ko1373, vankar  Загуба  120 : 1230  0    2021-10-01 11:24:07
 44  Aster, Emil5729-> va4ko1373, vankar  Aster, Emil5729-> va4ko1373, vankar (Break)  Загуба  280 : 0  -20    2021-10-01 11:29:01
 45  Aster, Computer-> va4ko1373, Computer  Aster, genymeny-> va4ko1373, Janus  Победа  1470 : 80  0    2021-12-13 13:16:33
 46  Aster, genymeny-> va4ko1373, Janus  Aster, genymeny-> va4ko1373, Janus  Победа  1800 : 90  133    2021-12-13 13:40:10
 47  Aster, Computer-> va4ko1373, Computer  Aster, genymeny-> va4ko1373, kokis  Победа  2010 : 1790  0    2022-01-27 15:56:00
 48  Aster, genymeny-> va4ko1373, kokis  Aster, genymeny-> va4ko1373, kokis  Победа  1230 : 0  118    2022-01-27 16:03:41
 49  Aster, genymeny-> va4ko1373, kokis  Aster, genymeny-> va4ko1373, kokis  Загуба  1230 : 1320  0    2022-01-27 16:23:51
 50  Aster, genymeny-> va4ko1373, RosiEL  Aster, genymeny-> va4ko1373, riana  Загуба  230 : 1820  0    2021-11-30 11:46:25