Резултати от игрите

Потребителско име: fighter072, Резултати от игрите
   Игра  Начални пари  Печалба/Загуба  Дата
 1  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-08-05 11:35:05
 2  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-14 15:03:00
 3  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-19 08:24:39
 4  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-25 08:45:41
 5  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-26 08:50:07
 6  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-20 08:31:26
 7  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-27 09:18:53
 8  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-24 16:40:36
 9  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-08-01 08:52:07
 10  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-17 08:05:39
 11  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-18 16:48:11
 12  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-16 08:29:05
 13  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-18 07:27:57
 14  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-17 08:23:12
 15  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-26 16:34:54
 16  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-17 11:30:30
 17  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-21 08:59:14
 18  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-19 16:48:52
 19  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-18 12:07:22
 20  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-16 09:18:21
 21  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-08-02 15:08:08
 22  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-15 08:30:03
 23  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-12 10:50:15
 24  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-26 17:50:52
 25  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-14 16:37:12
 26  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-24 09:43:02
 27  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-27 08:06:53
 28  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-14 15:27:08
 29  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-11 15:00:48
 30  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-12 14:59:55
 31  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-08-04 17:00:32
 32  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-24 10:14:03
 33  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-16 08:46:54
 34  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-16 08:05:09
 35  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-12 16:45:42
 36  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-15 10:09:01
 37  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-26 11:42:05
 38  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-12 15:28:12
 39  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-08-03 08:51:39
 40  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-18 09:04:01
 41  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-15 14:20:23
 42  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-02 11:14:54
 43  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-02 08:24:10
 44  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-24 13:41:59
 45  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-03 08:40:55
 46  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-05 16:54:02
 47  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-06 14:14:01
 48  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-18 14:14:11
 49  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-07-07 08:23:33
 50  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-30 18:40:59