Резултати от игрите

Потребителско име: fighter072, Резултати от игрите
   Игра  Начални пари  Печалба/Загуба  Дата
 1  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-26 09:15:29
 2  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-05-27 10:07:48
 3  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-05-27 14:17:56
 4  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-05-27 15:19:44
 5  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-28 08:30:47
 6  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-28 08:32:05
 7  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  959.50  2021-05-28 09:15:16
 8  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-28 10:01:15
 9  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-05-28 10:28:07
 10  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-28 14:58:18
 11  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-05-28 15:44:21
 12  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-28 16:32:57
 13  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-28 16:33:29
 14  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-05-27 08:50:45
 15  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-27 08:06:53
 16  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-05-26 18:43:33
 17  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-26 09:22:30
 18  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-26 09:23:44
 19  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-26 09:30:10
 20  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-26 09:31:03
 21  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-26 09:44:25
 22  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  986.00  2021-05-26 11:40:02
 23  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-26 11:42:05
 24  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-26 11:42:33
 25  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-26 11:45:45
 26  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  976.50  2021-05-26 13:12:53
 27  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-26 17:50:52
 28  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-05-26 18:22:56
 29  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  933.50  2021-05-28 16:50:33
 30  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-29 08:26:33
 31  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-31 18:28:35
 32  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  935.50  2021-05-31 18:50:54
 33  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-01 08:20:42
 34  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-06-01 08:56:42
 35  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-06-01 09:40:19
 36  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-06-01 12:29:27
 37  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-06-01 14:07:01
 38  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-01 14:07:50
 39  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-01 14:12:19
 40  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-01 14:13:29
 41  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-01 14:20:31
 42  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-01 14:21:05
 43  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-31 18:26:50
 44  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-31 18:22:45
 45  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-05-31 15:46:27
 46  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-29 08:27:20
 47  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  958.00  2021-05-29 08:54:04
 48  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-29 08:56:10
 49  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-29 08:56:35
 50  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  926.50  2021-05-29 09:34:16