Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 13:52:56
 2  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 10:36:38
 3  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 13:14:46
 4  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 17:17:48
 5  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-02 17:22:30
 6  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-24 18:26:45
 7  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-02 14:16:09
 8  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-02 18:08:57
 9  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-03 19:16:58
 10  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-03-07 16:14:03
 11  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-17 10:27:43
 12  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-26 14:57:54
 13  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-31 16:07:41
 14  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-31 19:15:57
 15  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-04 15:26:20
 16  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-04-04 15:33:01
 17  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-20 20:53:29
 18  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-21 20:46:05
 19  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-23 15:19:39
 20  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-05-19 22:04:50
 21  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-20 15:26:43
 22  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-05-24 19:12:13
 23  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-05-27 19:57:18
 24  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-27 20:06:11
 25  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-03 18:05:06
 26  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-03 20:14:55
 27  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-03 20:17:37
 28  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-04 12:43:57
 29  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-06 15:56:34
 30  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-06 19:49:26
 31  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-20 18:51:36
 32  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-05 16:36:34
 33  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-08 20:40:37
 34  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-30 18:32:04
 35  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-31 17:27:16
 36  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-06 19:17:34
 37  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-08-07 19:07:53
 38  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-13 14:10:02
 39  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-14 13:52:16
 40  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-29 13:57:20
 41  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-29 14:04:19
 42  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-29 14:28:44
 43  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-30 18:23:29
 44  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-05 15:35:55
 45  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-07 14:29:35
 46  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-07 15:36:08
 47  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-09 11:21:09
 48  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-09 12:00:56
 49  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-10 12:49:01
 50  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-11 15:42:13