Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 3  -50    2021-01-26 23:17:33
 2  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-01-27 13:17:51
 3  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-31 08:56:15
 4  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 0  25    2021-01-31 15:29:42
 5  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-02-07 10:28:09
 6  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-02-08 09:28:57
 7  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-02-10 09:33:41
 8  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-12 08:59:46
 9  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-02-16 10:27:15
 10  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-02-19 17:40:15
 11  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-02-20 11:58:18
 12  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-02-23 19:57:54
 13  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-02-24 17:29:34
 14  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-02-27 09:15:01
 15  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 0  -50    2021-03-01 15:44:23
 16  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-03-07 10:15:13
 17  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-03-09 12:24:59
 18  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-10 11:00:01
 19  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 3  -50    2021-03-11 20:44:23
 20  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2021-03-14 14:09:37
 21  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-03-23 09:28:01
 22  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 4  -20    2021-03-26 19:50:18
 23  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-03-27 16:14:04
 24  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-03-28 21:32:59
 25  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 8  0    2021-03-30 11:27:30
 26  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-03-31 20:24:40
 27  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2021-04-02 10:34:11
 28  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-04 13:06:46
 29  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-04-07 11:10:29
 30  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-04-08 13:26:33
 31  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 6  -20    2021-04-09 18:09:10
 32  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-04-10 20:35:29
 33  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-04-13 09:45:25
 34  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2021-04-17 15:38:45
 35  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-04-27 20:50:42
 36  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-05-04 19:46:16
 37  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-15 18:37:25
 38  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-05-20 11:08:46
 39  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-21 10:23:07
 40  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-05-24 10:16:28
 41  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 8  0    2021-05-26 12:56:14
 42  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-27 12:10:12
 43  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 8  0    2021-05-29 15:38:03
 44  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 3  25    2021-06-01 14:57:39
 45  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-02 12:21:29
 46  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 8  0    2021-06-03 17:19:40
 47  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-06-04 09:34:11
 48  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 3  25    2021-06-06 12:03:48
 49  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-06-12 19:59:34
 50  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-24 10:02:29