Резултати от игрите

Потребителско име: kuhmag, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  -20    2021-09-18 16:44:01
 2  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  -20    2021-12-05 15:04:31
 3  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  75    2022-01-16 16:15:28
 4  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  -20    2022-02-01 21:57:46
 5  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  75    2022-02-04 20:46:56
 6  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  -20    2022-02-25 17:21:25
 7  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  -20    2022-05-03 13:51:31
 8    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2009-05-31 18:17:33
 9    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2009-06-12 14:45:37
 10    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2009-06-12 14:58:39
 11    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2009-06-20 01:02:03
 12    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2009-08-03 20:40:26
 13    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2009-08-04 14:36:48
 14    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2010-05-12 13:18:41
 15    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2010-05-13 19:24:55
 16    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-02-02 17:05:05
 17    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-01-31 16:51:41
 18    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2011-03-07 11:58:36
 19    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2011-03-10 14:37:26
 20    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2011-03-10 16:05:29
 21    bobule-> rymenxi-> kuhmag-> Computer  Загуба  3  50    2011-03-10 19:43:02
 22    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2011-03-10 19:49:42
 23    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2011-04-03 15:45:01
 24    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2011-04-03 16:14:51
 25    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2011-09-16 11:53:44
 26    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2011-09-16 11:57:07
 27    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-07-22 14:28:11
 28    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-02-07 21:54:09
 29    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-02-10 22:12:38
 30    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-02-10 22:13:24
 31    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-02-16 18:07:32
 32    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-02-22 02:02:22
 33    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-02-23 18:45:22
 34    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Disconnected)  Загуба  4  30    2015-03-15 17:30:40
 35    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-15 17:31:49
 36    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-15 18:13:10
 37    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-15 18:16:03
 38    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-03-16 13:13:17
 39    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-03-16 15:14:56
 40    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-16 18:03:33
 41    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-16 18:05:52
 42    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-16 18:29:51
 43    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-18 17:21:19
 44    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-18 17:31:45
 45    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-19 12:10:39
 46    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-19 14:07:57
 47    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-25 14:27:17
 48    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-26 10:46:13
 49    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-03-26 10:58:36
 50    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2015-03-26 11:16:22