Резултати от игрите

Потребителско име: mkm60, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  nikiboy64, mkm60  nikiboy64, mkm60  Загуба  0 : 2  -5    2022-08-17 20:37:37
 2  mkm60, SAAAB  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  71    2021-12-12 16:34:57
 3  mkm60, petkov0706  mkm60, petkov0706  Загуба  0 : 1  0    2021-08-16 17:51:49
 4  mkm60, nikiboy64  mkm60, nikiboy64  Победа  2 : 0  53    2022-04-07 13:10:43
 5  mkm60, nikiboy64  mkm60, nikiboy64  Победа  1 : 0  48    2022-04-07 13:20:31
 6  mkm60, nikiboy64  mkm60, nikiboy64  Победа  2 : 0  52    2022-07-03 11:30:46
 7  mkm60, nikiboy64  mkm60, nikiboy64  Загуба  0 : 2  -5    2022-08-16 20:19:53
 8  mkm60, nikiboy64  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  52    2022-08-16 20:28:14
 9  mkm60, nikiboy64  mkm60, nikiboy64 (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-08-17 20:17:17
 10  mkm60, nikiboy64  nikiboy64, mkm60 (Reconnect)  Загуба  0 : 2  -5    2022-08-17 20:30:55
 11  mkm60, genymeny  mkm60, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2022-03-24 16:35:00
 12  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-16 20:49:25
 13  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-03-18 19:54:26
 14  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-18 20:03:51
 15  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-03-19 11:07:43
 16  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-03-19 11:13:32
 17  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-03-19 11:15:52
 18  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-03-19 11:22:09
 19  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-03-19 11:28:55
 20  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-03-19 11:35:46
 21  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-03-19 11:43:25
 22  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-03-19 11:50:56
 23  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-03-19 11:59:20
 24  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-03-19 12:08:20
 25  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-19 12:32:59
 26  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-03-19 13:02:47
 27  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-03-19 13:10:37
 28  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-03-19 13:18:13
 29  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-19 13:27:29
 30  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-06-22 14:28:48
 31  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-08-16 14:32:25
 32  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-08-16 17:10:25
 33  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-08-16 17:19:29
 34  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-08-16 17:28:05
 35  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-16 17:35:57
 36  mkm60, Computer  mkm60, petkov0706  Победа  1 : 0  25    2021-08-16 17:43:43
 37  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-08-17 11:26:53
 38  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-08-17 13:58:51
 39  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-08-17 14:05:27
 40  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-08-17 14:13:14
 41  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-08-17 14:54:54
 42  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-11-17 14:02:58
 43  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-12-12 15:58:14
 44  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-12-12 16:01:43
 45  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-12-12 16:08:48
 46  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-12 16:15:14
 47  mkm60, Computer  mkm60, SAAAB  Загуба  0 : 1  0    2021-12-12 16:26:09
 48  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-13 10:59:01
 49  mkm60, Computer  mkm60, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2021-12-13 16:00:40
 50  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-12-13 17:31:19