Резултати от игрите

Потребителско име: sonickoni, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  162 : 139  60    2021-01-25 07:21:41
 2  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  163 : 130  60    2021-01-26 08:26:02
 3  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  33 : 153  0    2021-01-27 08:53:36
 4  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  151 : 142  60    2021-01-31 07:27:52
 5  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  154 : 141  50    2021-02-05 20:29:44
 6  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  160 : 84  50    2021-02-06 05:41:51
 7  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  159 : 183  0    2021-02-10 08:12:03
 8  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  155 : 115  50    2021-02-13 08:07:56
 9  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  182 : 127  50    2021-02-14 19:47:50
 10  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  155 : 121  50    2021-02-15 03:23:38
 11  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  159 : 40  50    2021-02-20 06:53:00
 12  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  182 : 110  50    2021-02-21 07:13:47
 13  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  156 : 143  50    2021-02-22 06:55:22
 14  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  132 : 152  0    2021-02-23 07:49:46
 15  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  173 : 131  0    2021-03-03 07:41:32
 16  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  102 : 161  0    2021-03-06 07:00:29
 17  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  114 : 151  0    2021-03-06 20:26:09
 18  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  151 : 122  0    2021-03-07 07:24:18
 19  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  155 : 125  0    2021-03-09 07:53:12
 20  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  158 : 64  0    2021-03-13 08:24:15
 21  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  162 : 91  0    2021-03-20 07:16:49
 22  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  166 : 140  0    2021-03-21 08:42:51
 23  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  153 : 137  0    2021-03-22 07:28:14
 24  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  211 : 131  0    2021-03-23 07:40:25
 25  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  166 : 122  0    2021-03-25 08:17:41
 26  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  165 : 124  0    2021-04-04 06:43:45
 27  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  164 : 118  0    2021-04-09 05:20:07
 28  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  149 : 154  0    2021-04-18 07:22:10
 29  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  21 : 195  0    2021-04-19 06:57:45
 30  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  152 : 123  0    2021-05-24 07:46:52
 31  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  97 : 153  0    2021-06-05 08:02:24
 32  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, Computer-> tsetso_14, Computer  Загуба  123 : 152  0    2021-07-30 06:27:57
 33  sonickoni, Computer-> Computer, Computer  sonickoni, DIK-> _KA3AHOBA_, Computer  Победа  163 : 9  0    2021-09-20 07:27:02
 34    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  172 : 109  60    2020-08-12 06:21:44
 35    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  157 : 111  60    2020-09-23 07:46:38
 36    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  117 : 169  30    2020-09-24 06:47:26
 37    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  67 : 151  30    2020-10-05 07:37:50
 38    sonickoni, Computer-> _BOHEMA_, Computer  Победа  164 : 135  112    2020-10-06 07:19:13
 39    sonickoni, _BOHEMA_-> Computer, Computer  Победа  162 : 134  60    2020-10-06 07:32:26
 40    sonickoni, _BOHEMA_-> Computer, Computer  Победа  151 : 63  60    2020-10-06 07:41:10
 41    sonickoni, _BOHEMA_-> Hamek, Computer  Победа  154 : 124  93    2020-10-06 07:56:42
 42    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  154 : 145  60    2020-10-07 07:38:26
 43    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  203 : 145  60    2020-10-08 07:48:36
 44    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  103 : 155  30    2020-10-09 06:59:48
 45    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  30 : 158  30    2020-10-10 06:47:32
 46    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Загуба  152 : 156  30    2020-10-11 07:54:49
 47    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  169 : 141  60    2020-10-14 06:47:03
 48    sonickoni, Computer-> Computer, Computer  Победа  165 : 29  60    2020-10-15 08:43:37
 49    sonickoni, Computer-> ivanivan22, Computer  Победа  169 : 77  93    2020-10-19 06:48:03
 50    sonickoni, MANIK-> ivanivan22, _SILENT_An  Загуба  101 : 157  30    2020-10-19 06:57:58