Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-24 17:40:51
 2  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-24 17:43:52
 3  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-01-24 17:46:44
 4  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-24 17:50:11
 5  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-28 19:52:20
 6  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-28 19:55:16
 7  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-31 00:57:08
 8  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-31 00:59:51
 9  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-31 01:02:13
 10  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 01:11:59
 11  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-01-31 01:14:54
 12  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-07 00:37:30
 13  swet23, Computer  swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-07 00:40:06
 14  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-07 00:43:51
 15  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-07 00:47:25
 16  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-07 00:49:49
 17  swet23, Computer  swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-07 00:53:12
 18  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-10 19:22:09
 19  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-10 19:26:16
 20  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-13 00:40:07
 21  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-13 00:42:48
 22  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-13 00:45:51
 23  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-13 00:49:40
 24  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-13 00:52:43
 25  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-13 01:11:02
 26  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-13 01:15:13
 27  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-13 01:17:53
 28  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-13 01:20:48
 29  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-13 01:23:57
 30  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-13 01:27:13
 31  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-13 01:31:12
 32  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-13 01:34:01
 33  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-13 01:37:36
 34  swet23, Computer  swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-13 01:40:51
 35  swet23, Computer  swet23, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2021-02-13 01:43:57
 36  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-14 00:52:34
 37  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-14 00:56:27
 38  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-14 01:04:21
 39  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-02-14 01:08:35
 40  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-14 01:12:01
 41  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-14 01:15:05
 42  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-14 01:17:35
 43  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-14 01:20:02
 44  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-14 01:23:00
 45  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-15 19:20:20
 46  swet23, Computer  swet23, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-02-15 19:23:25
 47  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-15 19:26:29
 48  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-15 19:29:07
 49  swet23, Computer  swet23, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-15 20:20:06
 50  swet23, Computer  swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-15 20:24:13