Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  torga, LWP  torga, LWP  Победа  1 : 0  54    2022-04-22 16:21:43
 2  torga, LWP  torga, LWP  Загуба  0 : 1  0    2022-04-22 16:25:31
 3  torga, LWP  torga, LWP  Победа  2 : 0  59    2022-04-22 16:31:04
 4  torga, LWP  torga, LWP  Загуба  0 : 1  0    2022-04-22 16:35:37
 5  torga, LWP  torga, LWP  Победа  1 : 0  54    2022-04-22 16:38:59
 6  torga, LWP  torga, LWP  Победа  1 : 0  54    2022-04-22 16:42:01
 7  torga, LWP  torga, LWP  Победа  1 : 0  54    2022-04-22 16:44:50
 8  torga, LWP  torga, LWP  Загуба  0 : 1  0    2022-04-22 16:49:34
 9  torga, LWP  torga, LWP  Победа  1 : 0  54    2022-04-22 16:56:13
 10  torga, Kocev  torga, Kocev  Победа  1 : 0  60    2021-03-08 17:48:17
 11  torga, Kocev  torga, Kocev (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-08 17:51:17
 12  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 14:57:14
 13  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-25 14:59:46
 14  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  2 : 0  60    2021-01-25 15:02:07
 15  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-25 15:05:28
 16  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 15:08:32
 17  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 15:11:00
 18  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  2 : 0  60    2021-01-25 15:13:27
 19  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 15:16:33
 20  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 15:19:34
 21  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 15:22:30
 22  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 15:24:59
 23  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-25 15:28:18
 24  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 15:31:30
 25  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 15:34:44
 26  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 15:38:28
 27  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-25 15:41:33
 28  torga, georgievc  georgievc, torga (Reconnect)  Загуба  0 : 1  0    2021-01-25 15:46:01
 29  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-26 10:45:34
 30  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  2 : 0  60    2021-01-26 10:48:02
 31  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 10:51:40
 32  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 10:54:58
 33  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 10:58:34
 34  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 11:03:33
 35  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-26 11:06:08
 36  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 11:09:30
 37  torga, georgievc  torga, georgievc (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-01-26 11:12:29
 38  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-27 11:26:42
 39  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  2 : 0  60    2021-01-27 11:29:03
 40  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-27 11:32:24
 41  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-27 11:34:58
 42  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-27 11:36:53
 43  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-28 15:39:23
 44  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 2  -10    2021-01-28 15:42:41
 45  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-28 15:45:41
 46  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-28 15:49:37
 47  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-28 15:52:34
 48  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-28 15:55:08
 49  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-01-28 15:58:43
 50  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-01-28 16:01:34