Резултати от игрите

Потребителско име: KIND, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    AgLeQ, KIND-> FGuser0168, Computer  Победа  164 : 24  65    2020-11-07 16:58:36
 2    AgLeQ, KIND-> FGuser0168, Computer  Победа  152 : 15  65    2020-11-07 17:02:30
 3    AgLeQ, KIND-> FGuser0168, Computer  Победа  151 : 15  65    2020-11-07 17:06:53
 4    AgLeQ, KIND-> FGuser0168, Computer  Победа  166 : 0  65    2020-11-07 17:12:07
 5    AgLeQ, KIND-> FGuser0168, Computer  Победа  197 : 0  65    2020-11-07 17:16:05
 6    AgLeQ, KIND-> FGuser0168, FGuser0085  Победа  161 : 0  70    2020-11-07 17:24:02
 7    AgLeQ, kind-> FGuser0076, Computer  Победа  152 : 56  65    2020-11-09 18:20:12
 8    AgLeQ, kind-> FGuser0076, Computer  Победа  203 : 20  65    2020-11-09 18:23:34
 9    AgLeQ, kind-> FGuser0076, Computer  Победа  155 : 17  65    2020-11-09 18:27:59
 10    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  151 : 41  60    2020-11-11 16:14:07
 11    la_reine, kind-> FGuser0047, Computer  Победа  181 : 121  65    2020-11-11 16:24:08
 12    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  182 : 139  60    2020-11-11 16:36:39
 13    la_reine, kind-> FGuser0034, Computer  Победа  177 : 142  65    2020-11-11 20:57:56
 14    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  152 : 99  60    2020-11-11 21:09:42
 15    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  165 : 34  60    2020-11-11 21:21:21
 16    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  163 : 42  60    2020-11-11 21:33:27
 17    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  157 : 126  60    2020-11-12 12:42:49
 18    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  167 : 49  60    2020-11-12 12:49:02
 19    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  175 : 56  60    2020-11-12 12:56:43
 20    la_reine, kind-> FGuser0289, Computer  Победа  151 : 134  65    2020-11-12 13:10:23
 21    la_reine, kind-> FGuser0125, Computer  Победа  153 : 136  65    2020-11-12 22:21:45
 22    la_reine, kind-> FGuser0125, Computer  Победа  163 : 126  65    2020-11-12 22:33:58
 23    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  176 : 155  60    2020-11-12 22:50:42
 24    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  155 : 16  60    2020-11-12 22:57:22
 25    kind, la_reine-> FGuser0250, Computer  Победа  188 : 125  65    2020-11-13 15:38:39
 26    kind, la_reine-> Computer, Computer  Победа  179 : 133  60    2020-11-13 15:49:42
 27    kind, la_reine-> Computer, Computer  Победа  159 : 90  60    2020-11-13 16:00:03
 28    kind, la_reine-> Computer, Computer  Загуба  141 : 170  30    2020-11-13 16:11:01
 29    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  157 : 129  60    2020-11-13 18:31:28
 30    la_reine, kind-> FGuser0108, Computer  Победа  172 : 126  65    2020-11-13 18:40:34
 31    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  151 : 95  60    2020-11-13 18:52:06
 32    SHANS, kind-> -GOOD-, Computer  Победа  153 : 66  142    2020-11-13 19:55:19
 33    SHANS, kind-> Computer, Computer  Победа  159 : 105  60    2020-11-13 20:09:38
 34    la_reine, kind-> FGuser0237, Computer  Победа  159 : 139  65    2020-11-13 20:25:56
 35    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  154 : 96  60    2020-11-13 20:40:38
 36    la_reine, kind-> FGuser0237, Computer  Победа  169 : 128  65    2020-11-13 21:37:05
 37    la_reine, kind-> FGuser0237, Computer  Победа  164 : 142  65    2020-11-13 21:51:32
 38    la_reine, kind-> FGuser0237, Computer  Победа  152 : 147  65    2020-11-13 22:08:24
 39    la_reine, kind-> Computer, Computer  Победа  165 : 76  60    2020-11-13 22:20:48
 40    I_just, kind-> Computer, Computer  Победа  154 : 138  60    2020-11-14 15:31:11
 41    I_just, kind-> Computer, Computer  Загуба  160 : 164  30    2020-11-14 15:44:41
 42    I_just, kind-> Computer, Computer  Победа  159 : 126  60    2020-11-14 15:55:52
 43    kind, la_reine-> Computer, Computer  Загуба  94 : 156  30    2020-11-14 20:48:01
 44    I_just, kind-> Computer, Computer  Победа  153 : 112  60    2020-11-14 21:24:24
 45    I_just, kind-> Computer, Computer  Победа  157 : 128  60    2020-11-14 21:37:58
 46    I_just, kind-> FGuser0265, Computer  Загуба  121 : 270  30    2020-11-14 21:53:36
 47    I_just, kind-> Computer, Computer  Победа  154 : 75  60    2020-11-14 22:05:48
 48    I_just, kind-> Computer, Computer  Победа  171 : 69  60    2020-11-14 22:15:00
 49    I_just, kind-> Computer, Computer  Победа  163 : 83  60    2020-11-14 22:26:40
 50    SHANS, kind-> FGuser0157, MrKingSex (Close Connection)  Загуба  136 : 141  30    2020-11-17 21:00:49