Резултати от игрите

Потребителско име: stoan-d, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-15 05:17:57
 2    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-15 18:06:51
 3    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 09:37:16
 4    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-18 10:46:44
 5    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-18 19:39:57
 6    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-18 19:43:03
 7    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-21 16:12:19
 8    stoan-d, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-21 21:16:01
 9    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-22 19:12:09
 10    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-28 18:16:01
 11    stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-04-29 10:03:33
 12    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-29 11:43:43
 13    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-29 11:46:45
 14    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-03 09:19:40
 15    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-05-04 14:35:05
 16    stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-04 17:16:16
 17    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-07 08:54:42
 18    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-08 19:45:54
 19    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-10 08:47:31
 20    stoan-d, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-13 08:48:10
 21    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-15 18:08:02
 22    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-15 18:11:38
 23    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-17 07:58:34
 24    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-19 13:53:25
 25    stoan-d, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-21 09:52:17
 26    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-24 10:56:59
 27    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-25 19:31:06
 28    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-25 19:34:23
 29    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-25 19:38:32
 30    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-26 07:11:15
 31    stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-26 07:14:04
 32    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-26 18:56:11
 33    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-27 23:54:09
 34    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-28 17:18:19
 35    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-30 17:21:57
 36    stoan-d, LWP  Победа  2 : 0  79    2019-05-31 16:56:33
 37    stoan-d, LWP  Победа  1 : 0  69    2019-05-31 17:01:49
 38    stoan-d, LWP  Победа  1 : 0  69    2019-05-31 17:06:18
 39    stoan-d, LWP  Победа  2 : 0  79    2019-05-31 17:11:39
 40    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-03 08:53:01
 41    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-04 19:34:27
 42    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-05 17:04:18
 43    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-06 18:45:27
 44    stoan-d, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-06-07 18:09:36
 45    stoan-d, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-06-08 08:29:25
 46    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-12 09:48:04
 47    stoan-d, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-06-12 16:07:27
 48    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-06-13 07:14:14
 49    stoan-d, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-06-16 14:15:36
 50    stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-19 20:57:24