Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    Ateop, svetlin81  Победа  7 : 3  60    2018-05-29 11:15:32
 2    mimoza2011, Ateop  Победа  7 : 3  57    2018-06-08 10:33:09
 3    zuzi977, Ateop  Победа  7 : 3  49    2018-06-17 13:39:46
 4    zuzi977, Ateop  Победа  7 : 2  49    2018-06-17 13:48:08
 5    Ateop, tinkiss  Победа  7 : 6  47    2018-05-14 16:16:09
 6    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 20:31:27
 7    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-04-07 20:44:40
 8    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 20:54:30
 9    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 21:07:28
 10    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 21:23:07
 11    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-07 21:35:20
 12    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-07 22:54:31
 13    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 23:07:11
 14    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-12 22:24:03
 15    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-14 10:30:53
 16    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-04-14 12:01:33
 17    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-14 12:10:14
 18    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-04-14 14:25:00
 19    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-09-20 18:38:26
 20    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2016-09-25 16:54:16
 21    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-09-28 17:15:55
 22    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-10-04 17:24:09
 23    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-10-10 20:33:04
 24    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2017-03-01 12:27:53
 25    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2017-10-06 09:14:07
 26    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2017-10-10 02:34:17
 27    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-02-14 18:57:56
 28    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-02-16 13:23:50
 29    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-10 08:53:37
 30    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-13 12:20:37
 31    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-16 12:50:37
 32    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-21 09:25:50
 33    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-22 09:38:34
 34    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-22 11:31:29
 35    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-23 12:20:34
 36    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-23 12:29:43
 37    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-23 17:37:50
 38    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-26 11:38:28
 39    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-26 16:21:59
 40    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-27 16:04:34
 41    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-28 09:18:23
 42    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-03 07:26:30
 43    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-03 15:14:22
 44    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-10 12:17:54
 45    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-10 16:44:06
 46    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-11 15:34:54
 47    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-13 08:43:42
 48    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-13 12:12:55
 49    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-13 12:37:11
 50    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-16 10:47:16