Резултати от игрите

Потребителско име: Veskamitak, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    VESKAMITAK, georgievc  Победа  1 : 0  68    2019-07-10 17:58:37
 2    VESKAMITAK, amigo1  Победа  1 : 0  68    2020-04-28 14:27:02
 3    VESKAMITAK, amigo1  Победа  1 : 0  68    2020-04-28 14:36:19
 4    VESKAMITAK, amigo1  Победа  1 : 0  68    2020-04-28 14:40:04
 5  petruna, Veskamitak  petruna, Veskamitak  Победа  2 : 0  62    2022-03-13 01:09:06
 6  Veskamitak, georgievc  Veskamitak, georgievc  Победа  1 : 0  53    2021-10-12 14:27:38
 7    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-04-14 13:19:52
 8    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-04-20 00:50:45
 9    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-01 21:22:47
 10    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-13 18:35:41
 11    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-20 15:04:20
 12    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-22 17:25:56
 13    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-02 23:37:31
 14    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-04 00:49:34
 15    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-29 09:33:29
 16    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-07-12 19:37:44
 17    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-07-16 08:37:26
 18    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-07-24 21:16:31
 19    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-03 10:01:09
 20    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-07 08:01:35
 21    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-10 12:28:14
 22    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-13 17:01:41
 23    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-26 18:30:33
 24    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-09-12 01:00:01
 25    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-09-18 00:32:35
 26    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-09-23 10:22:58
 27    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-09-23 13:59:18
 28    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-09-23 21:08:37
 29    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-09-24 14:50:06
 30    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-10-04 14:03:13
 31    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-10-22 10:28:48
 32    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-11-02 10:42:06
 33    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-11-11 17:27:55
 34    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-11-12 18:36:23
 35    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-11-21 20:20:52
 36    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-11-22 16:01:40
 37    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-11-26 15:29:56
 38    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-11-27 19:01:07
 39    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-12-08 18:20:35
 40    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-12-30 18:54:24
 41    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-01-17 07:57:04
 42    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-01-19 11:09:55
 43    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-01-28 19:17:44
 44    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-01-29 22:34:25
 45    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-02-07 11:16:20
 46    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-02-13 20:36:50
 47    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-02-23 14:24:29
 48    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-03-04 18:48:19
 49    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-03-04 21:00:46
 50    VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-03-06 19:32:36