Резултати от игрите

Потребителско име: kuhmag, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2010-05-12 13:18:41
 2    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2011-03-10 14:37:26
 3    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2011-03-10 16:05:29
 4    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2011-09-16 11:53:44
 5    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-02-16 18:07:32
 6    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-03-16 13:13:17
 7    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-03-16 15:14:56
 8    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-03-26 12:12:16
 9    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-03-27 14:29:19
 10    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-03-29 18:42:32
 11    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-03-31 12:32:07
 12    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-04-04 11:34:52
 13    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-04-04 11:52:18
 14    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-04-06 12:22:24
 15    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-04-07 11:56:38
 16    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-04-07 14:43:04
 17    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-04-11 15:03:35
 18    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-05-01 18:37:49
 19    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-05-01 18:50:27
 20    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-05-03 14:07:27
 21    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-05-04 20:36:13
 22    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-05-04 22:07:53
 23    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-05-16 17:41:02
 24    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-05-22 13:22:59
 25    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-06-09 12:49:23
 26    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-06-11 16:17:51
 27    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-06-14 20:28:46
 28    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-08-23 18:38:35
 29    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-10-11 13:26:53
 30    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-08 18:36:23
 31    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-13 14:16:36
 32    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-17 13:12:22
 33    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-17 16:16:06
 34    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-18 17:18:27
 35    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-20 19:26:23
 36    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-23 18:36:49
 37    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-30 15:51:49
 38    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-02 22:59:36
 39    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-08 17:47:32
 40    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-09 18:15:25
 41    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-11 11:58:24
 42    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-12 12:35:20
 43    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-13 09:16:58
 44    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-15 15:01:27
 45    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-16 11:07:41
 46    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-19 20:26:23
 47    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-20 12:56:21
 48    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-29 17:08:34
 49    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-02-08 10:51:06
 50    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-02-12 16:24:38