Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  3 : 2  -50    2021-03-09 11:36:16
 2  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  -20    2021-05-15 13:51:33
 3  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  4 : 2  -20    2021-07-01 15:56:03
 4  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  4 : 6  -20    2021-09-03 10:11:26
 5  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  -20    2021-10-13 12:18:21
 6  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 3  -20    2021-10-14 08:43:39
 7    Tzetzi, Ateop (Break)  Загуба  4 : 2  0    2007-02-21 17:02:40
 8    Ateop, Computer (Break)  Загуба  3 : 3  0    2012-03-31 12:04:00
 9    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2016-06-26 21:41:13
 10    Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2017-10-07 05:37:17
 11    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  0    2018-03-22 11:32:45
 12    Ateop, Computer (Break)  Загуба  5 : 2  0    2018-03-28 13:06:03
 13    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  0    2018-06-18 11:06:49
 14    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 5  0    2018-06-18 15:06:35
 15    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  0    2018-07-13 18:41:01
 16    Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2018-11-26 10:36:11
 17    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 5  0    2019-01-06 17:10:27
 18    Ateop, Computer (Break)  Загуба  5 : 3  0    2019-03-27 07:10:15
 19    Ateop, Computer (Break)  Загуба  3 : 3  0    2019-04-01 07:09:27
 20    Ateop, Computer (Break)  Загуба  3 : 5  0    2019-05-10 09:09:57
 21    Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 4  0    2019-10-13 09:08:37
 22    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-25 11:25:43
 23    Ateop, Computer (Break)  Загуба  1 : 3  0    2020-11-27 11:39:36
 24    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-23 17:11:35
 25  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-25 11:36:37
 26  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-27 09:34:51
 27  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-28 15:39:12
 28  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-01-29 14:54:40
 29  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-30 16:57:00
 30  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-01-31 10:20:09
 31  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-31 14:52:24
 32  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-02-04 12:43:06
 33  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-02-08 09:21:57
 34  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-02-11 12:35:46
 35  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-02-12 17:01:26
 36  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-02-15 12:10:14
 37  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-18 11:58:20
 38  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 2  0    2021-02-22 09:55:24
 39  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-25 17:06:32
 40  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-02-26 09:01:49
 41  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-05 08:12:39
 42  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-03-08 12:55:40
 43  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-03-11 13:30:53
 44  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-03-14 11:53:58
 45  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-15 10:26:42
 46  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-16 10:31:57
 47  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-16 13:27:33
 48  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-18 11:44:35
 49  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-19 16:23:52
 50  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-23 11:28:58