Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-05-19 22:04:50
 2  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-11-06 17:59:13
 3  clk, Computer  clk, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  -20    2021-12-19 13:50:00
 4  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-02-28 15:32:24
 5  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-03-16 13:54:28
 6  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-04-11 17:02:32
 7  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-05-23 14:49:52
 8    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-15 23:10:03
 9    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-09-24 19:55:52
 10    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-27 20:03:07
 11    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-05 19:21:12
 12    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-10-19 15:39:34
 13    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-10 18:38:38
 14    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-12 15:13:18
 15    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-15 12:23:54
 16  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 13:52:56
 17  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 10:36:38
 18  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 13:14:46
 19  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 17:17:48
 20  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-24 18:26:45
 21  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-02 14:16:09
 22  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-17 10:27:43
 23  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-04 15:26:20
 24  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-20 20:53:29
 25  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-21 20:46:05
 26  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-23 15:19:39
 27  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-20 15:26:43
 28  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-27 20:06:11
 29  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-03 18:05:06
 30  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-03 20:17:37
 31  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-06 15:56:34
 32  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-06 19:49:26
 33  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-20 18:51:36
 34  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-30 18:32:04
 35  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-30 18:23:29
 36  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-05 15:35:55
 37  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-07 14:29:35
 38  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-12 11:51:18
 39  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-13 14:08:41
 40  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-15 13:10:52
 41  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-17 14:29:52
 42  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-30 11:52:24
 43  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-02 13:55:49
 44  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-03 13:26:15
 45  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-07 12:16:36
 46  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-07 12:20:12
 47  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-11 13:18:09
 48  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-13 15:26:46
 49  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-17 12:59:44
 50  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-19 16:08:19