Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  3 : 0  -20    2021-10-24 23:11:31
 2  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  3 : 10  -20    2021-11-12 22:34:09
 3  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-12-12 22:16:23
 4  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  4 : 6  -20    2022-09-06 23:22:23
 5    CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-12-25 19:11:02
 6    CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  6 : 4  0    2020-06-16 23:18:32
 7    CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-29 21:40:26
 8    CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-12-06 17:53:20
 9    CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-01-23 21:10:41
 10  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-01-25 22:41:51
 11  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-02-02 22:53:59
 12  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-02-06 21:06:21
 13  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-02-23 23:30:51
 14  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-02-25 20:06:38
 15  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  0    2021-03-02 22:32:41
 16  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-03-04 00:08:39
 17  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  0    2021-03-07 22:43:58
 18  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-03-16 22:21:49
 19  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  4 : 8  0    2021-03-17 20:04:03
 20  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-03-23 00:31:05
 21  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-23 20:55:36
 22  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-03-25 22:01:47
 23  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-03-26 18:38:08
 24  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-03-26 23:40:48
 25  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-03-27 21:50:48
 26  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-29 23:31:33
 27  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-03-30 20:48:46
 28  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 3  0    2021-04-04 00:18:51
 29  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-04 21:54:08
 30  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  2 : 11  0    2021-04-06 22:17:23
 31  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  0    2021-04-12 23:14:08
 32  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-17 01:14:44
 33  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-04-18 22:07:34
 34  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-04-19 20:17:06
 35  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-04-21 20:22:12
 36  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  0    2021-04-23 20:45:21
 37  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 9  0    2021-04-24 22:52:11
 38  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-04-27 21:56:51
 39  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-29 23:34:01
 40  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-30 22:02:13
 41  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-05-02 23:10:14
 42  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-05-05 21:56:52
 43  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-05-08 19:41:03
 44  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  0 : 11  0    2021-05-13 17:34:36
 45  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-05-15 00:03:08
 46  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 8  0    2021-05-16 19:47:38
 47  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-05-28 17:28:04
 48  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 9  0    2021-05-31 23:24:20
 49  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-07-17 00:02:45
 50  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-07-25 00:13:04