Резултати от игрите

Потребителско име: in-in, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  120 : 70  0    2020-05-14 20:39:42
 2    in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  1280 : 1270  0    2020-06-16 14:54:56
 3    in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 150  0    2020-10-07 16:39:24
 4    in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-10-18 09:33:10
 5    in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 300  0    2020-11-14 19:58:28
 6  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  180 : 790  0    2022-01-22 22:33:29
 7  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1060 : 290  0    2022-01-24 21:51:01
 8  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  70 : 0  0    2022-01-26 13:09:03
 9  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  190 : 100  0    2022-01-26 20:44:45
 10  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2022-01-27 09:01:17
 11  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2022-01-27 13:05:56
 12  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  380 : 300  0    2022-01-27 13:13:20
 13  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1180 : 40  0    2022-01-29 08:33:37
 14  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  70 : 0  0    2022-01-30 06:44:27
 15  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1210 : 300  0    2022-01-30 06:52:51
 16  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1150 : 200  0    2022-01-31 09:06:35
 17  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  190 : 200  0    2022-01-31 12:27:58
 18  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Загуба  1120 : 1710  0    2022-02-01 06:56:21
 19  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  200 : 200  0    2022-02-02 07:42:55
 20  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2022-02-02 14:48:32
 21  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1320 : 200  0    2022-02-03 06:31:50
 22  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2022-02-04 06:53:18
 23  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 900  0    2022-02-04 06:58:02
 24  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1150 : 300  0    2022-02-04 07:04:47
 25  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  990 : 200  0    2022-02-05 09:34:23
 26  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1100 : 0  0    2022-02-06 07:03:25
 27  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2022-02-07 07:12:21
 28  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1270 : 150  0    2022-02-07 07:19:53
 29  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2022-02-07 12:50:03
 30  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  190 : 0  0    2022-02-07 12:52:40
 31  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Close Connection)  Загуба  40 : 0  0    2022-02-08 06:35:05
 32  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1250 : 100  0    2022-02-08 06:54:56
 33  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1090 : 60  0    2022-02-09 07:00:25
 34  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2022-02-09 09:18:22
 35  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1170 : 0  0    2022-02-11 17:40:48
 36  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  1440 : 0  0    2022-02-12 08:58:31
 37  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2022-02-17 10:33:56
 38  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  930 : 100  0    2022-02-17 10:42:15
 39  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  50 : 0  0    2022-02-20 11:17:35
 40  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  250 : 0  0    2022-02-23 16:11:07
 41  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 100  0    2022-02-28 17:17:20
 42  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2022-03-03 15:57:18
 43  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2022-03-03 15:58:02
 44  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 100  0    2022-03-04 13:22:23
 45  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  310 : 200  0    2022-03-05 18:41:41
 46  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  320 : 600  0    2022-03-10 10:24:03
 47  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer  Победа  990 : 300  0    2022-03-14 09:45:19
 48  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  80 : 0  0    2022-04-11 18:55:12
 49  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  370 : 100  0    2022-04-17 09:35:31
 50  in-in, Computer-> Computer, Computer  in-in, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 150  0    2022-08-07 18:52:01