Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : 2 : 1  -20    2021-08-22 16:44:18
 2  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -7 : 17 : -10  -20    2021-09-01 12:41:02
 3  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -5 : 6 : -1  -20    2021-09-06 19:22:52
 4  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 6 : -11  -20    2021-09-12 19:54:29
 5  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -9 : 5 : 4  -20    2021-09-20 16:24:43
 6  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 22 : -25  -20    2021-09-28 21:31:12
 7  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  7 : -11 : 4  -20    2021-09-30 20:58:06
 8  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -3 : 4  -20    2021-10-08 19:55:17
 9  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  26 : -6 : -20  -20    2021-10-09 15:18:07
 10  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -1 : 2  -20    2021-10-09 19:45:42
 11  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Sit Out)  Загуба  3 : 3 : -6  -20    2021-10-10 12:32:17
 12  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 10 : -10  -20    2021-10-11 21:02:45
 13  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -9 : 2 : 7  -20    2021-10-12 19:43:48
 14  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -10 : 13 : -3  -20    2021-10-14 21:01:48
 15  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -7 : -5 : 12  -20    2021-10-17 21:45:50
 16  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 1 : -9  -20    2021-10-18 22:47:28
 17  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -15 : 3 : 12  -20    2021-10-19 20:33:01
 18  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 2 : -5  -20    2021-10-25 19:59:26
 19  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -13 : -9 : 22  -20    2021-10-30 14:24:18
 20  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : -11 : 5  -20    2021-11-02 20:05:30
 21  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 11 : -15  -20    2021-11-08 11:26:14
 22  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  -20    2021-11-08 18:51:35
 23  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -6 : -16 : 22  -20    2021-11-15 17:01:04
 24  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -15 : 0 : 15  -20    2021-12-21 17:08:27
 25  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : -8 : 11  -20    2021-12-22 17:17:53
 26  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : -7 : -2  -20    2021-12-24 17:08:27
 27  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -4 : 9 : -5  -20    2021-12-25 16:23:44
 28  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -18 : 10 : 8  -20    2021-12-26 08:06:43
 29  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -4 : -11 : 15  -20    2021-12-26 16:18:16
 30  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Disconnected)  Загуба  -2 : -2 : 4  -20    2021-12-26 18:12:51
 31  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -1 : 2  -20    2021-12-29 14:40:16
 32  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -5 : 11 : -6  -20    2022-01-17 18:50:55
 33  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : 10 : -8  -20    2022-01-18 21:33:31
 34    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : -22 : 5  0    2018-05-12 17:13:16
 35    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -6 : -1 : 7  0    2018-08-12 16:04:38
 36    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -16 : 21 : -5  0    2018-08-15 10:52:02
 37    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -10 : 8 : 2  0    2018-08-30 17:19:13
 38    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -14 : 12 : 2  0    2018-10-24 19:22:01
 39    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2018-12-30 11:03:43
 40    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -24 : 10 : 14  0    2019-01-08 11:52:35
 41    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -9 : -6 : 15  0    2019-02-14 12:11:24
 42    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : -15 : 7  0    2019-02-14 13:13:01
 43    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : -2 : 1  0    2019-02-18 16:54:55
 44    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : -18 : 18  0    2019-03-20 11:05:24
 45    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : 3 : -1  0    2019-03-20 15:18:54
 46    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -14 : 12 : 2  0    2019-05-07 13:32:31
 47    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -18 : 26 : -8  0    2019-07-30 18:17:32
 48    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 17 : -22  0    2019-08-02 13:30:45
 49    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : -16 : 19  0    2019-12-21 13:25:05
 50    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : -8 : 2  0    2019-12-21 14:03:00