Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1 : 0 : 0 : 1  90    2009-11-18 18:15:00
 2    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 4 : 2 : 0  90    2009-11-20 02:02:47
 3    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 1 : 3 : 0  90    2009-12-10 23:54:37
 4    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 2 : 0 : 0  90    2009-12-21 22:08:29
 5    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : -1 : 1 : 4  90    2009-12-22 21:49:09
 6    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 2 : 2  90    2010-01-01 23:55:39
 7    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 2 : 0 : 2  90    2010-02-28 22:05:40
 8    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 4 : 5 : -1  90    2010-03-22 20:21:57
 9    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 6 : 5 : 0  90    2010-04-11 23:58:12
 10    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : 2 : 0  90    2010-04-14 21:26:06
 11    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 2 : 5  90    2010-04-15 20:55:55
 12    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 2 : 2 : -1  90    2010-04-16 20:19:28
 13    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : -1 : 1  90    2010-04-22 21:58:40
 14    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 2 : 3  90    2010-04-24 00:36:15
 15    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 4 : 0 : 5  90    2010-04-28 21:42:39
 16    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 4 : 0 : 4  90    2010-05-02 21:12:29
 17    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  11 : 2 : -1 : -1  90    2010-05-18 20:53:31
 18    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 4 : 1 : -1  90    2010-05-21 21:09:20
 19    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : -1 : 0 : 2  90    2010-05-27 22:51:21
 20    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 1 : 6  90    2010-06-03 21:09:02
 21    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 5 : 6  90    2010-06-12 21:48:02
 22    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : -1 : 7 : 2  90    2010-06-14 20:46:43
 23    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 3 : 0 : 2  90    2010-06-19 23:28:57
 24    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : -1 : 2 : -1  90    2010-06-20 22:34:33
 25    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  14 : -1 : 3 : 1  90    2010-06-21 21:59:40
 26    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 4 : -1  90    2010-06-23 00:09:51
 27    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 1 : 0 : 2  90    2010-07-01 21:10:05
 28    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 5 : 0 : 4  90    2010-07-03 23:18:06
 29    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 0 : 4  90    2010-07-11 23:46:43
 30    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 3 : 3 : 0  90    2010-07-17 00:22:17
 31    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 0 : 0 : 1  90    2010-07-21 23:01:27
 32    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 5 : 6  90    2010-07-23 19:02:12
 33    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 6 : 2 : 0  90    2010-09-01 21:08:02
 34    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 2 : 2 : 0  90    2010-09-27 23:27:43
 35    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 0 : 1  90    2011-05-31 21:34:28
 36    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : -1 : 0 : -1  90    2012-06-18 23:55:50
 37    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 6 : 4  90    2012-09-11 19:55:15
 38    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 4 : 3  90    2012-10-01 23:35:38
 39    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 2 : -1 : 5  90    2013-03-09 00:02:46
 40    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  11 : 0 : 1 : 6  90    2015-01-27 16:53:54
 41    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 6 : 5 : -1  90    2015-11-12 19:08:28
 42    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : 5 : -1  90    2017-07-20 16:01:25
 43    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 3 : -1 : 0  90    2019-03-04 21:36:47
 44    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 1 : 0 : 3  90    2020-11-24 22:25:12
 45    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 0 : 3 : 4  90    2020-12-02 22:29:18
 46    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 4 : 2 : 0  90    2020-12-17 21:42:03
 47    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 0 : 0  90    2020-12-19 20:59:26
 48    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 2 : 2  90    2020-12-26 18:46:02
 49    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 3 : 0 : 3  90    2020-12-28 22:34:44
 50    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : 0 : 2  90    2020-12-29 20:02:49