Резултати от игрите

Потребителско име: WORLD-L0VE, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  164 : 83  60    2021-01-25 21:16:00
 2  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  181 : 126  60    2021-01-25 21:27:01
 3  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  162 : 81  60    2021-01-25 21:36:35
 4  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  151 : 60  60    2021-01-25 21:43:23
 5  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  166 : 74  60    2021-01-25 21:51:58
 6  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  190 : 113  60    2021-01-25 22:03:56
 7  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  165 : 64  60    2021-01-25 22:16:48
 8  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  160 : 59  60    2021-01-25 22:24:14
 9  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  180 : 43  60    2021-01-25 22:34:49
 10  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  151 : 149  60    2021-01-25 23:03:09
 11  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  155 : 136  60    2021-01-25 23:13:56
 12  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  151 : 109  60    2021-01-25 23:24:52
 13  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> FGuser0204, FGuser0102  Победа  157 : 123  60    2021-01-25 23:37:18
 14  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  185 : 150  60    2021-01-25 23:48:05
 15  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> FGuser0204, FGuser0102  Победа  169 : 126  60    2021-01-26 00:01:37
 16  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  164 : 112  60    2021-01-26 00:12:55
 17  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  161 : 81  60    2021-01-26 00:21:59
 18  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  WORLD-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  169 : 103  60    2021-01-26 00:36:47
 19  World_Love, World-L0VE-> Computer, Computer  World_Love, World-L0VE-> FGuser0208, FGuser0184  Победа  161 : 92  60    2021-01-26 21:42:59
 20  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  157 : 101  60    2021-01-26 22:26:06
 21  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  154 : 119  60    2021-01-26 22:35:19
 22  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  166 : 80  60    2021-01-26 22:44:06
 23  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  153 : 92  60    2021-01-26 22:55:47
 24  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  186 : 73  60    2021-01-26 23:06:48
 25  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  152 : 113  60    2021-01-26 23:16:59
 26  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  151 : 59  60    2021-01-26 23:24:08
 27  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  153 : 60  60    2021-01-26 23:31:15
 28  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  163 : 112  60    2021-01-26 23:45:26
 29  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  171 : 85  60    2021-01-26 23:55:59
 30  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  154 : 89  60    2021-01-27 00:04:13
 31  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  160 : 53  60    2021-01-27 00:13:15
 32  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  182 : 103  60    2021-01-27 21:25:20
 33  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  151 : 116  60    2021-01-27 21:33:35
 34  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  162 : 79  60    2021-01-27 21:45:02
 35  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  169 : 100  60    2021-01-27 21:54:23
 36  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> FGuser0143, FGuser0266  Победа  175 : 141  60    2021-01-27 22:05:03
 37  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  164 : 119  60    2021-01-27 22:15:08
 38  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  164 : 62  60    2021-01-27 22:22:47
 39  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, FGuser0143  Победа  152 : 77  60    2021-01-27 22:29:56
 40  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  153 : 77  60    2021-01-27 22:39:18
 41  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  161 : 87  60    2021-01-27 22:55:54
 42  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  157 : 83  60    2021-01-27 23:03:59
 43  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  185 : 72  60    2021-01-27 23:12:09
 44  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  151 : 42  60    2021-01-27 23:19:04
 45  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  166 : 46  60    2021-01-27 23:26:14
 46  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  175 : 98  60    2021-01-27 23:34:35
 47  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  154 : 41  60    2021-01-27 23:41:54
 48  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> FGuser0143, FGuser0068  Победа  163 : 139  60    2021-01-27 23:53:29
 49  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> FGuser0143, FGuser0068  Победа  167 : 127  60    2021-01-28 00:06:16
 50  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  World-L0VE, World_Love-> Computer, Computer  Победа  160 : 110  60    2021-01-28 21:40:06