Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  176 : 147  50    2021-02-27 19:55:15
 2  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  171 : 136  50    2021-02-28 05:52:22
 3  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  165 : 68  50    2021-02-28 05:56:59
 4  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  168 : 121  50    2021-02-28 06:14:44
 5  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  157 : 47  50    2021-02-28 18:06:40
 6  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  169 : 135  50    2021-02-28 18:16:23
 7  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  153 : 65  50    2021-02-28 18:22:07
 8  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  160 : 60  50    2021-02-28 18:42:24
 9  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  151 : 87  50    2021-02-28 18:55:05
 10  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  173 : 93  0    2021-05-19 03:12:58
 11  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  151 : 85  0    2021-05-19 03:36:24
 12  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  174 : 56  0    2021-05-19 03:43:13
 13  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  162 : 125  0    2021-05-19 03:52:52
 14  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  160 : 130  0    2021-05-19 04:10:09
 15  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  208 : 170  0    2021-05-19 04:22:00
 16  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  157 : 135  0    2021-05-19 04:34:30
 17  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  153 : 110  0    2021-05-19 23:17:47
 18  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  153 : 90  0    2021-05-19 23:33:02
 19  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  174 : 96  0    2021-05-19 23:43:03
 20  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  151 : 103  0    2021-05-20 00:07:54
 21  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  166 : 137  0    2021-09-25 02:36:27
 22  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  157 : 149  0    2021-09-25 02:47:32
 23  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  175 : 152  0    2021-09-25 02:57:41
 24  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  153 : 112  0    2021-09-25 03:04:02
 25  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  152 : 63  0    2021-12-26 04:11:21
 26  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Победа  166 : 136  0    2021-12-26 04:23:14
 27  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  109 : 170  0    2021-02-28 03:56:29
 28  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  68 : 189  0    2021-02-28 06:02:51
 29  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  26 : 222  0    2021-02-28 18:02:32
 30  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  104 : 210  0    2021-05-19 03:23:24
 31  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  95 : 153  0    2021-05-19 04:01:10
 32  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  69 : 157  0    2021-05-19 04:41:50
 33  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  147 : 167  0    2021-05-19 04:53:55
 34  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  103 : 192  0    2021-05-19 23:24:57
 35  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  114 : 203  0    2021-05-19 23:57:23
 36  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  119 : 168  0    2021-05-20 00:19:49
 37  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  99 : 204  0    2021-05-20 00:35:01
 38  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  80 : 152  0    2021-06-26 02:28:53
 39  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  142 : 167  0    2021-09-25 02:20:33
 40  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  19 : 181  0    2021-09-25 02:23:32
 41  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 148  0    2021-09-25 02:27:00
 42  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  0 : 192  0    2021-11-07 03:46:55
 43  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  GENERALA66, Computer-> Computer, Computer  Загуба  153 : 154  0    2021-12-26 04:03:35