Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  14 : 10 : 12 : 11  0    2009-10-27 19:06:35
 2    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 15 : 17 : 16  0    2009-11-02 16:13:06
 3    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  15 : 18 : 15 : 17  0    2009-11-06 18:43:56
 4    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 12 : 14 : 11  0    2009-11-08 15:46:53
 5    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 10 : 9 : 11  0    2009-11-10 01:17:11
 6    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 2 : -1  50    2009-11-11 17:48:26
 7    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 12 : 10 : 12  0    2009-11-16 01:03:09
 8    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  11 : 11 : 12 : 10  0    2009-11-24 18:44:29
 9    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 0 : 7  30    2009-12-20 00:21:34
 10    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : 15 : 17 : 17  0    2009-12-27 22:35:27
 11    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 9 : 4 : 1  0    2010-01-05 23:00:57
 12    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  11 : 12 : 10 : 8  0    2010-01-06 23:14:46
 13    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 0 : 2 : 7  70    2010-01-10 21:04:40
 14    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 0 : 5 : 2  70    2010-01-13 21:38:19
 15    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 5 : 7  30    2010-01-19 23:13:44
 16    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 9 : 8 : 4  0    2010-02-11 22:49:11
 17    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 6 : 1  70    2010-02-19 20:02:48
 18    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 0 : 3  30    2010-02-23 20:29:19
 19    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -1 : 5 : 3  50    2010-02-24 21:32:14
 20    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 3 : -1 : 5  50    2010-02-26 20:31:43
 21    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 14 : 17 : 12  0    2012-02-22 23:28:47
 22    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : 4 : -1  70    2010-03-04 22:29:02
 23    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 3 : 5 : 6  0    2010-03-08 23:34:44
 24    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 10 : 9 : 9  0    2010-03-20 21:50:22
 25    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 14 : 13 : 13  0    2010-03-25 22:27:05
 26    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 8 : 0 : 6  50    2010-04-02 23:08:57
 27    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 0 : 7 : 5  70    2010-04-05 21:33:12
 28    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 10 : 9 : 9  0    2010-04-08 23:22:26
 29    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 15 : 17 : 16  0    2012-02-17 19:41:14
 30    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 6 : 2 : 1  30    2010-04-12 20:26:23
 31    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 4 : 2  50    2010-04-17 18:48:00
 32    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  19 : 19 : 19 : 20  0    2010-04-17 23:13:42
 33    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  11 : 9 : 14 : 13  0    2010-04-17 23:37:45
 34    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : -1 : 4 : 6  50    2010-04-21 22:46:03
 35    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -1 : 2 : 4  50    2010-04-24 15:45:19
 36    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 3 : 2 : -1  50    2010-05-06 23:42:16
 37    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : -1 : 2  50    2010-05-10 21:43:16
 38    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 18 : 17 : 16  0    2010-05-11 21:41:24
 39    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  11 : 9 : 5 : 4  0    2010-05-11 23:47:26
 40    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 8 : 2  30    2010-05-13 21:47:01
 41    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 1 : 5  30    2010-05-19 21:14:01
 42    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : 8 : 7 : 2  0    2012-02-13 18:42:09
 43    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 0 : 7 : 3  70    2010-05-23 21:53:36
 44    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : 3 : 2 : 3  0    2010-05-25 02:59:29
 45    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : -1 : 3 : 8  70    2010-05-26 23:29:36
 46    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 0 : 1  70    2010-05-28 21:35:14
 47    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : 12 : 9 : 11  0    2010-05-29 20:43:45
 48    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 5 : 0 : 5  50    2010-05-30 22:24:08
 49    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 5 : 0 : 1  70    2010-05-31 21:35:08
 50    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 6 : 3  50    2010-06-03 20:40:30