Резултати от игрите

Потребителско име: Veskamitak, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-14 13:15:04
 2    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-14 16:48:20
 3    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-15 14:11:11
 4    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-19 18:55:42
 5    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-19 19:29:14
 6    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-20 00:53:35
 7    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-20 12:12:20
 8    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-20 23:28:36
 9    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-23 12:54:45
 10    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-23 16:37:07
 11    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-23 16:40:28
 12    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-23 23:34:30
 13    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-23 23:55:39
 14    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-23 23:58:02
 15    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-24 00:09:56
 16    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-01 13:28:15
 17    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-01 13:31:52
 18    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-01 14:50:13
 19    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-02 10:30:41
 20    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-02 10:32:19
 21    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-07 12:01:52
 22    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-07 12:05:35
 23    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-07 15:25:39
 24    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-07 18:27:10
 25    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-09 22:42:34
 26    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-09 22:56:11
 27    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-10 00:31:06
 28    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-10 00:33:38
 29    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-10 11:58:24
 30    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-10 12:02:08
 31    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-10 16:13:52
 32    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-11 01:17:01
 33    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-11 15:57:59
 34    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-11 16:03:18
 35    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-11 19:54:23
 36    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-12 11:40:48
 37    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-12 11:44:01
 38    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-05-13 11:47:19
 39    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-13 18:37:40
 40    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-15 23:57:43
 41    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-16 10:51:30
 42    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-16 19:51:07
 43    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-16 19:55:15
 44    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-17 18:01:02
 45    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-18 02:06:34
 46    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-18 16:50:19
 47    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-18 19:32:57
 48    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-21 15:07:55
 49    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-22 17:10:19
 50    Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-22 21:16:08