Резултати от игрите

Потребителско име: in-in, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-22 10:32:47
 2    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-01-10 14:38:22
 3    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-21 10:18:29
 4    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-09 09:45:09
 5    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-09 09:47:48
 6    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-11 14:26:51
 7    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-11 14:34:58
 8    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-13 15:09:53
 9    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-14 12:50:12
 10    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-14 16:43:01
 11    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-14 19:46:24
 12    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-16 09:31:38
 13    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-17 14:20:51
 14    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-18 14:09:54
 15    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-15 21:58:49
 16    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-30 15:47:11
 17    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-10 20:54:27
 18    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-12 19:46:51
 19    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-16 14:32:56
 20  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-27 08:17:11
 21  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-27 08:21:10
 22  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-01-30 07:40:05
 23  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-02 08:16:28
 24  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-02 14:44:29
 25  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-03 06:13:36
 26  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-03 06:34:08
 27  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-03 20:53:48
 28  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-04 07:15:16
 29  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-05 08:29:47
 30  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-05 08:33:35
 31  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-05 11:15:51
 32  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-07 06:47:26
 33  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-07 06:49:46
 34  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-07 06:52:23
 35  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-07 12:32:18
 36  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-08 17:12:01
 37  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-09 07:38:18
 38  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-09 08:54:34
 39  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-09 09:33:23
 40  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-10 10:43:25
 41  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-12 12:23:32
 42  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-12 12:27:15
 43  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-20 11:20:28
 44  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-28 17:14:45
 45  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-10 10:03:21
 46  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-13 20:17:33
 47  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-14 10:31:30
 48  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-14 19:03:00
 49  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-14 19:32:04
 50  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-15 09:59:38