Резултати от игрите

Потребителско име: in-in, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-04-28 14:12:55
 2    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-03-28 22:14:11
 3    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4  30    2012-04-02 19:38:34
 4    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-05-10 07:42:10
 5    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-05-10 09:33:52
 6    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-05-10 14:49:50
 7    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-05-10 15:36:36
 8    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4  30    2012-05-18 07:10:29
 9    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3  50    2012-07-19 15:22:09
 10    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-09-15 22:57:56
 11    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-09-20 19:14:48
 12    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2013-02-07 20:32:24
 13    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2013-02-07 22:42:42
 14    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3  50    2013-04-30 15:43:36
 15    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2013-05-11 11:53:08
 16    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2  70    2014-05-28 10:19:53
 17    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2014-06-10 13:05:18
 18    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2014-07-03 10:51:11
 19    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2014-07-21 01:23:17
 20    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2  70    2015-12-16 12:46:28
 21    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-28 13:22:53
 22    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-17 20:40:23
 23    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-19 12:01:52
 24    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-02-29 11:06:31
 25    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-11-29 11:07:21
 26    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-11-29 16:36:50
 27    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3  50    2017-03-24 15:12:44
 28    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2017-07-24 12:33:52
 29    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2018-12-09 08:30:47
 30    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2018-12-21 17:22:31
 31    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3  50    2018-12-28 15:56:28
 32    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2019-07-30 11:43:54
 33    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2020-02-03 00:04:34
 34    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2020-10-18 14:22:03
 35  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2  10    2022-01-29 08:56:56
 36  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2  10    2022-02-04 06:50:56
 37  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  -20    2022-02-04 19:18:52
 38  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3  5    2022-02-06 07:24:29
 39  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2  10    2022-02-09 07:35:01
 40  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  -20    2022-02-28 17:46:02
 41  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  0    2022-05-21 21:56:46
 42    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2012-05-10 08:56:02
 43    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2012-09-14 14:03:59
 44    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2012-09-15 11:54:40
 45    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2013-04-12 07:21:09
 46    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2013-04-20 17:24:50
 47    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2013-05-07 19:09:35
 48    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2013-05-08 07:41:18
 49    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2014-05-28 17:13:26
 50    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2015-12-14 10:32:24