Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  -OPIUM-, Computer  -OPIUM-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-04 20:11:00
 2  -OPIUM-, Computer  -OPIUM-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-04 20:13:52
 3  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-05 10:26:45
 4  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-05 10:29:12
 5  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-05 10:32:07
 6  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-05 13:09:05
 7  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-05 13:12:56
 8  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-05 13:53:29
 9  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-06 18:54:53
 10  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-07 13:06:29
 11  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-07 13:11:58
 12  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-08 14:47:32
 13  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-08 15:37:56
 14  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-08 15:43:12
 15  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-08 15:51:31
 16  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-09 10:29:24
 17  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-09 10:32:07
 18  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-09 15:44:45
 19  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-13 13:40:10
 20  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-13 13:42:35
 21  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-14 10:28:41
 22  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-07-14 10:31:18
 23  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-15 10:26:31
 24  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-07-15 10:31:04
 25  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-15 13:22:43
 26  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-27 10:10:39
 27  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-27 10:13:14
 28  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-29 13:56:22
 29  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-29 14:01:27
 30  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-02 10:38:26
 31  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-02 10:41:16
 32  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-02 11:42:52
 33  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-02 13:14:00
 34  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-08-02 13:55:48
 35  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-03 10:27:02
 36  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-03 14:45:50
 37  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-03 14:48:03
 38  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-03 14:52:41
 39  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-04 13:30:25
 40  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-04 13:34:47
 41  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-09 10:24:47
 42  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-17 13:24:21
 43  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-17 13:30:18
 44  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-17 13:32:43
 45  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-10-06 15:12:04
 46  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-06 15:15:12
 47  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-10-07 11:23:30
 48  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-08 10:47:52
 49  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-08 11:11:02
 50  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-08 14:06:29