Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-01-29 14:54:40
 2  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-01-30 11:54:08
 3  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-30 16:57:00
 4  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-01-31 10:20:09
 5  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-31 14:52:24
 6  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-02-01 11:14:12
 7  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-02-04 12:43:06
 8  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-04 15:42:09
 9  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-05 08:29:18
 10  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-05 16:52:49
 11  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-02-08 09:21:57
 12  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-09 15:03:21
 13  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-02-11 12:35:46
 14  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-02-12 17:01:26
 15  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-14 11:17:37
 16  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-02-15 10:59:04
 17  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-02-15 12:10:14
 18  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-18 11:58:20
 19  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-19 08:30:44
 20  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-19 16:57:27
 21  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-20 17:09:07
 22  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 2  0    2021-02-22 09:55:24
 23  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-02-22 11:25:48
 24  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-22 15:05:29
 25  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-25 17:06:32
 26  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-02-26 09:01:49
 27  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-03-01 09:05:32
 28  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-03-02 08:30:58
 29  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-05 08:12:39
 30  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-03-05 17:29:39
 31  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-03-08 12:55:40
 32  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  3 : 2  -50    2021-03-09 11:36:16
 33  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-03-11 13:30:53
 34  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-03-14 11:05:10
 35  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-03-14 11:53:58
 36  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-15 10:26:42
 37  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-16 10:31:57
 38  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-16 13:27:33
 39  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-18 11:44:35
 40  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-19 16:23:52
 41  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-03-20 11:41:13
 42  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-23 11:28:58
 43  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-03-26 16:45:31
 44  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-30 10:18:03
 45  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2021-03-31 10:53:01
 46  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-02 12:29:51
 47  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-04-03 17:13:42
 48  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-04-05 11:40:42
 49  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-04-09 13:11:03
 50  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-11 17:46:02