Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-08-19 15:17:33
 2  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-08-31 14:56:29
 3  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-02 13:51:48
 4  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-09-02 13:59:34
 5  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-09-02 14:11:23
 6  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-09-02 14:18:49
 7  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  4 : 6  -20    2021-09-03 10:11:26
 8  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-09-03 12:32:15
 9  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-09-03 12:44:54
 10  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-04 14:55:44
 11  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-09-04 15:04:58
 12  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-09-04 15:14:17
 13  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-09-06 10:13:41
 14  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-09-07 09:50:34
 15  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-09-08 11:37:27
 16  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-09-09 13:16:45
 17  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-09 16:49:24
 18  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-09-12 16:15:11
 19  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-14 11:06:22
 20  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-16 12:19:25
 21  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-09-16 14:26:19
 22  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-17 09:49:24
 23  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-09-19 08:31:21
 24  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-23 15:23:50
 25  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-09-24 12:25:18
 26  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-09-25 15:15:35
 27  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-26 14:44:53
 28  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-09-28 13:50:18
 29  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-29 09:54:18
 30  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-30 14:52:21
 31  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-10-05 14:27:12
 32  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-10-07 13:35:42
 33  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  -20    2021-10-13 12:18:21
 34  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 3  -20    2021-10-14 08:43:39
 35  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-11-20 16:52:22
 36  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-11-20 17:22:12
 37  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-21 10:52:17
 38  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-11-21 10:59:25
 39  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-11-22 13:41:01
 40  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-11-22 15:51:43
 41  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-11-23 09:27:45
 42  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-23 14:49:25
 43  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-11-24 11:52:16
 44  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-11-27 15:22:42
 45  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-11-30 13:34:37
 46  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-12-07 09:53:02
 47  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-12-08 17:15:07
 48  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-12-13 11:48:17
 49  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-12-22 11:22:21
 50  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-02 16:47:41