Резултати от игрите

Потребителско име: BORNn, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  BORNn, Computer  BORNn, Computer (Break)  Загуба  2 : 2  -20    2021-10-13 19:02:41
 2  pautaliq, BORNn  pautaliq, BORNn  Загуба  10 : 12  0    2021-10-13 19:15:19
 3  BORNn, Computer  BORNn, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-10-13 19:19:13
 4  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  3 : 11  0    2021-10-13 19:26:50
 5  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  11 : 2  73    2021-10-13 19:31:59
 6  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  7 : 11  0    2021-10-13 19:36:04
 7  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  4 : 13  0    2021-10-13 19:41:39
 8  BORNn, Computer  BORNn, Computer (Break)  Загуба  6 : 10  -20    2021-10-13 19:47:37
 9  BORNn, Computer  BORNn, sofy  Победа  12 : 6  20    2021-10-15 19:19:39
 10  BORNn, sofy  BORNn, sofy  Загуба  10 : 11  0    2021-10-15 19:25:57
 11  BORNn, sofy  BORNn, Computer  Победа  13 : 8  67    2021-10-15 19:31:38
 12  kimi, BORNn  kimi, BORNn  Загуба  4 : 12  0    2021-10-16 19:55:28
 13  kimi, BORNn  kimi, BORNn  Загуба  3 : 11  0    2021-10-16 20:01:03
 14  kimi, BORNn  kimi, BORNn  Загуба  5 : 11  0    2021-10-16 20:06:20
 15  kimi, BORNn  kimi, BORNn  Загуба  4 : 11  0    2021-10-16 20:13:13
 16  BORNn, Computer  BORNn, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-10-16 20:41:49
 17  BORNn, Computer  BORNn, niksan_64  Победа  12 : 7  20    2021-10-16 20:48:27
 18  BORNn, niksan_64  BORNn, Computer  Победа  11 : 6  48    2021-10-16 20:54:12
 19  BORNn, Computer  BORNn, emko08  Загуба  8 : 12  0    2021-10-16 21:04:20
 20  BORNn, emko08  BORNn, emko08  Загуба  9 : 12  0    2021-10-16 21:13:27
 21  BORNn, emko08  BORNn, emko08  Победа  12 : 6  40    2021-10-16 21:20:16
 22  BORNn, emko08  BORNn, emko08  Загуба  6 : 13  0    2021-10-16 21:27:02
 23  BORNn, emko08  BORNn, emko08  Загуба  1 : 11  0    2021-10-16 21:32:53
 24  BORNn, emko08  BORNn, sofy  Победа  11 : 6  40    2021-10-16 21:39:52
 25  BORNn, Computer  BORNn, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-10-17 19:54:17
 26  BORNn, Computer  BORNn, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-10-17 20:00:02
 27  BORNn, Computer  BORNn, Computer  Победа  13 : 7  20    2021-10-17 20:04:31
 28  BORNn, Computer  BORNn, finkata  Загуба  10 : 11  0    2021-10-17 20:12:30
 29  BORNn, finkata  BORNn, finkata  Победа  12 : 7  54    2021-10-17 20:19:29
 30  BORNn, Computer  BORNn, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-10-18 19:32:37
 31  BORNn, Computer  BORNn, Rosiblk  Победа  11 : 9  20    2021-10-18 19:42:27
 32  BORNn, Computer  BORNn, finkata  Загуба  5 : 11  0    2021-10-18 19:49:20
 33  BORNn, finkata  BORNn, finkata  Загуба  8 : 11  0    2021-10-18 19:58:06
 34  BORNn, finkata  BORNn, finkata  Загуба  0 : 11  0    2021-10-18 20:04:47
 35  BORNn, finkata  BORNn, finkata  Победа  12 : 10  54    2021-10-18 20:13:19
 36  BORNn, Computer  BORNn, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-10-19 18:26:56
 37  BORNn, Computer  BORNn, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-10-19 18:29:11
 38  BORNn, Computer  BORNn, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-10-19 18:34:14
 39  BORNn, Computer  BORNn, novatv  Загуба  3 : 11  0    2021-10-19 18:39:16
 40  BORNn, novatv  BORNn, novatv (Break)  Загуба  2 : 10  -20    2021-10-19 18:43:04
 41  BORNn, Computer  BORNn, novatv  Победа  11 : 10  20    2021-10-19 18:49:54
 42  BORNn, Computer  BORNn, zaro1974  Победа  11 : 4  20    2021-10-19 18:56:57
 43  BORNn, Computer  BORNn, niksan_64  Загуба  7 : 11  0    2021-10-19 19:15:03
 44  BORNn, niksan_64  BORNn, niksan_64  Загуба  7 : 11  0    2021-10-19 19:20:46
 45  BORNn, niksan_64  BORNn, niksan_64  Загуба  10 : 11  0    2021-10-19 19:28:45
 46  BORNn, Computer  BORNn, batekoce6  Загуба  5 : 12  0    2021-10-19 19:36:47
 47  BORNn, batekoce6  BORNn, batekoce6  Победа  11 : 4  63    2021-10-19 19:45:14
 48  BORNn, batekoce6  BORNn, batekoce6  Загуба  6 : 11  0    2021-10-19 19:54:25
 49  BORNn, batekoce6  BORNn, batekoce6  Загуба  7 : 11  0    2021-10-19 20:01:55
 50  BORNn, batekoce6  BORNn, batekoce6  Загуба  3 : 11  0    2021-10-19 20:09:37