Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-05 16:36:34
 2  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-08 20:40:37
 3  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-30 18:32:04
 4  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-31 17:27:16
 5  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-06 19:17:34
 6  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-08-07 19:07:53
 7  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-13 14:10:02
 8  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-14 13:52:16
 9  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-29 13:57:20
 10  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-29 14:04:19
 11  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-29 14:28:44
 12  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-30 18:23:29
 13  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-05 15:35:55
 14  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-07 14:29:35
 15  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-07 15:36:08
 16  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-09 11:21:09
 17  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-09 12:00:56
 18  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-10 12:49:01
 19  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-11 15:42:13
 20  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-12 11:51:18
 21  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-13 14:08:41
 22  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-15 13:10:52
 23  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-17 14:29:52
 24  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-17 14:43:11
 25  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-28 14:51:12
 26  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-09-30 11:30:07
 27  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-30 11:52:24
 28  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-02 12:34:44
 29  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-02 13:55:49
 30  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-03 13:26:15
 31  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-07 12:16:36
 32  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-07 12:20:12
 33  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-10-11 13:07:32
 34  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-11 13:18:09
 35  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-13 15:26:46
 36  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-17 12:59:44
 37  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-19 16:08:19
 38  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-23 15:34:35
 39  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-27 15:54:08
 40  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-29 15:28:21
 41  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-31 15:57:13
 42  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-31 16:37:59
 43  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-11-06 17:59:13
 44  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-09 13:24:54
 45  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-09 13:35:26
 46  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-11 12:57:32
 47  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-12 09:33:11
 48  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-21 13:25:47
 49  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-22 13:17:30
 50  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-23 16:26:22