Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 2  25    2021-08-16 10:12:01
 2  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-08-19 12:31:57
 3  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-08-20 11:28:16
 4  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-08-22 10:53:10
 5  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-08-28 14:50:01
 6  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-08-30 17:05:15
 7  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-06 12:36:24
 8  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 0  25    2021-09-08 10:20:46
 9  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2021-09-09 10:43:58
 10  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2021-09-10 12:03:20
 11  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-11 09:06:45
 12  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-12 09:41:13
 13  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  5 : 5  -20    2021-09-14 19:07:06
 14  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-09-15 14:02:15
 15  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 5  25    2021-09-16 14:33:50
 16  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-09-17 13:17:39
 17  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 8  0    2021-09-19 14:29:11
 18  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-09-21 11:58:58
 19  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 8  0    2021-09-22 09:53:24
 20  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-09-24 14:40:57
 21  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-09-25 09:50:06
 22  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-09-26 11:36:49
 23  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 6  25    2021-09-30 10:11:39
 24  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-10-01 12:36:39
 25  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 1  25    2021-10-02 10:57:00
 26  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-10-05 12:23:44
 27  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-10-06 10:09:07
 28  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-10-11 10:53:13
 29  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-10-12 09:30:58
 30  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 2  25    2021-10-13 14:30:35
 31  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-10-16 13:52:15
 32  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-10-17 12:54:21
 33  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-10-18 11:44:26
 34  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-10-28 15:40:42
 35  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-10-29 13:12:22
 36  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-10-30 11:34:01
 37  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-04 13:44:23
 38  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-11-08 12:28:31
 39  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-11-09 12:17:51
 40  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2021-11-10 10:29:21
 41  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 2  25    2021-11-13 11:54:31
 42  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-11-14 11:40:54
 43  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 8  0    2021-11-15 15:11:23
 44  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-11-17 10:29:41
 45  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-11-17 14:57:58
 46  clk, Computer  clk, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 2  0    2021-11-18 12:06:24
 47  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-11-21 10:54:55
 48  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-11-22 09:29:47
 49  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  -20    2021-11-26 19:52:29
 50  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-28 15:42:14