Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 9 : -7  5    2021-08-14 09:01:26
 2  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  34 : -31 : -3  40    2021-08-14 12:07:55
 3  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -4 : 1 : 3  0    2021-08-14 16:07:59
 4  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  4 : -4 : 0  40    2021-08-14 19:43:11
 5  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  23 : -9 : -14  -20    2021-08-15 16:36:06
 6  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -9 : 7  5    2021-08-16 09:39:59
 7  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -3 : 1 : 2  0    2021-08-16 10:36:14
 8  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 10 : 2  0    2021-08-16 15:02:11
 9  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : -1 : 0  -20    2021-08-17 16:51:01
 10  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 2 : -2  -20    2021-08-18 19:40:43
 11  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  5 : 5 : -10  40    2021-08-19 09:54:11
 12  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 6 : -15  40    2021-08-19 11:27:37
 13  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 6 : -10  5    2021-08-20 10:27:40
 14  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -20 : 14 : 6  0    2021-08-20 14:45:47
 15  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 13 : -15  -20    2021-08-21 17:13:49
 16  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : 1  5    2021-08-22 10:10:17
 17  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  36 : -23 : -13  40    2021-08-22 13:58:18
 18  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -18 : 19  5    2021-08-23 12:39:44
 19  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  20 : 1 : -21  40    2021-08-23 13:34:27
 20  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -23 : 25 : -2  0    2021-08-23 16:36:52
 21  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 15 : -19  5    2021-08-23 17:13:04
 22  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -21 : 46 : -25  -20    2021-08-24 14:00:19
 23  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  19 : -21 : 2  40    2021-08-28 13:23:46
 24  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -8 : 7  5    2021-08-29 10:59:53
 25  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  12 : -1 : -11  40    2021-08-29 12:34:27
 26  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -6 : 23 : -17  5    2021-08-30 14:27:37
 27  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  26 : -17 : -9  -20    2021-08-30 20:12:05
 28  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  24 : -3 : -21  40    2021-09-01 14:45:28
 29  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  14 : -3 : -11  -20    2021-09-02 22:23:27
 30  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : 34 : -23  5    2021-09-03 11:10:31
 31  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 22 : -23  5    2021-09-04 11:23:30
 32  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -31 : 22 : 9  0    2021-09-05 15:20:17
 33  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -6 : 13 : -7  5    2021-09-06 10:34:31
 34  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -14 : 12  5    2021-09-06 13:37:02
 35  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  10 : -20 : 10  40    2021-09-07 14:22:30
 36  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  16 : -13 : -3  40    2021-09-08 10:06:15
 37  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  20 : 3 : -23  40    2021-09-08 12:41:25
 38  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -23 : -11 : 34  0    2021-09-09 09:26:27
 39  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  25 : -6 : -19  40    2021-09-09 12:26:50
 40  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  7 : -9 : 2  40    2021-09-10 10:44:10
 41  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : -2  5    2021-09-10 12:30:12
 42  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 6 : -10  5    2021-09-10 14:31:24
 43  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  40 : -32 : -8  40    2021-09-11 08:35:50
 44  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -13 : 2 : 11  0    2021-09-11 13:57:20
 45  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  25 : -32 : 7  40    2021-09-11 14:40:21
 46  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 9 : -15  5    2021-09-12 09:00:09
 47  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -9 : 8  5    2021-09-12 10:26:25
 48  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 13 : -3  0    2021-09-12 11:45:20
 49  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 8 : -7  5    2021-09-13 14:06:11
 50  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  31 : -28 : -3  40    2021-09-14 10:23:14