Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 4 : 4 : 0  5    2021-07-03 00:22:38
 2  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 2 : -1 : 6  10    2021-07-06 22:54:25
 3  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 1 : 0 : 11  10    2021-07-11 22:43:33
 4  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 4 : 5  105    2021-07-13 00:03:10
 5  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 16 : 11 : 13  -20    2021-08-20 23:41:26
 6  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 7 : 6  0    2021-09-02 18:23:05
 7  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 1 : 2  105    2021-09-30 23:04:56
 8  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 5 : 0 : 0  105    2021-10-12 22:25:00
 9  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 7 : 2 : 0  10    2021-10-14 23:57:40
 10  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 3 : 0  105    2021-10-15 22:12:04
 11  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 0 : 0  105    2021-10-17 20:38:36
 12  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 1 : -1 : 6  10    2021-10-19 20:55:50
 13  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : 2 : 5  5    2021-10-20 21:18:32
 14  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 5 : -1  10    2021-10-21 21:27:04
 15  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 4 : 8 : 0  5    2021-10-22 23:44:53
 16  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  11 : 0 : 4 : 5  105    2021-10-23 20:32:22
 17  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 7 : 4 : 4  -20    2021-10-26 00:24:23
 18  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 6 : 0 : 1  10    2021-10-27 00:00:40
 19  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 2 : 0  0    2021-10-28 22:25:40
 20  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 1 : 0 : 2  105    2021-10-30 22:07:55
 21  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : -1 : 4  105    2021-10-31 20:38:29
 22  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> buryiubi-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 0 : 3  0    2021-11-01 19:06:21
 23  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 3 : 0 : 5  105    2021-11-02 20:08:31
 24  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 3 : 0 : 5  10    2021-11-04 20:52:32
 25  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  12 : 10 : 10 : 18  -20    2021-11-05 20:13:31
 26  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 9 : 10 : 8  -20    2021-11-06 22:33:49
 27  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 6 : 0  10    2021-11-07 20:33:49
 28  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : -1 : 1  105    2021-11-09 22:47:54
 29  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 3 : 6 : 0  105    2021-11-10 23:28:55
 30  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : 11 : 2 : 7  -20    2021-11-12 00:13:42
 31  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 4 : 1  5    2021-11-12 21:06:22
 32  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 0 : 3 : 10  10    2021-11-13 19:05:14
 33  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 0 : 4 : 2  105    2021-11-14 20:58:24
 34  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : -1 : 2  105    2021-11-16 23:43:45
 35  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 4 : 0 : 8  10    2021-11-17 23:26:12
 36  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 0 : 2  5    2021-11-19 20:21:09
 37  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 8 : 2 : 12  -20    2021-11-21 21:11:00
 38  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 7 : 5 : 4  0    2021-11-22 23:47:23
 39  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 5 : 0 : 5  105    2021-11-24 23:52:41
 40  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : -1 : 4 : 8  10    2021-11-25 19:56:01
 41  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 5 : 0 : -1  10    2021-11-26 23:30:49
 42  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  7 : 7 : 7 : 2  -20    2021-11-27 21:36:05
 43  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 4 : 0 : 8  5    2021-11-28 19:18:15
 44  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 0 : 1 : 1  105    2021-11-29 21:43:50
 45  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 9 : 10 : 12  -20    2021-12-04 20:33:05
 46  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 9 : 5 : -1  5    2021-12-07 20:55:44
 47  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 6 : 1 : 10  -20    2021-12-08 22:21:53
 48  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 5 : 5  5    2021-12-09 21:37:22
 49  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> SAAAB-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 8 : 6 : 4  0    2021-12-11 20:07:00
 50  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 3 : 0 : 2  5    2021-12-12 19:08:57