Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-06-30 22:17:30
 2  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-07-06 22:20:32
 3  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-07-07 23:27:54
 4  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-07-08 22:29:05
 5  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-07-11 22:51:54
 6  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-07-12 23:21:44
 7  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-07-13 21:41:23
 8  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-07-14 23:44:15
 9  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-07-17 00:02:45
 10  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-07-18 22:11:09
 11  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  13 : 1  20    2021-07-22 23:23:43
 12  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-07-25 00:13:04
 13  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-07-27 00:51:11
 14  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-07-29 19:28:30
 15  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  13 : 10  20    2021-07-31 00:30:53
 16  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-08-01 00:15:11
 17  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-08-01 21:31:46
 18  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-08-04 23:48:33
 19  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-08-06 00:31:30
 20  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-08-09 00:37:51
 21  Rosiblk, CTEHATA  Rosiblk, CTEHATA  Победа  13 : 1  40    2021-08-09 22:56:25
 22  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-08-11 22:41:22
 23  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-12 23:24:05
 24  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-08-14 23:31:46
 25  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-08-18 23:48:32
 26  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-20 23:15:25
 27  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  5 : 12  0    2021-08-22 23:55:58
 28  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-24 22:38:20
 29  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-08-25 17:59:09
 30  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-26 22:20:35
 31  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  4 : 11  0    2021-09-02 17:46:01
 32  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-09-02 23:00:37
 33  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-09-04 00:06:09
 34  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-09-06 23:43:51
 35  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-09-07 22:15:53
 36  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-09-17 23:57:18
 37  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-09-22 23:21:07
 38  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-09-25 22:01:00
 39  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-09-26 22:44:57
 40  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-09-30 23:12:35
 41  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 10  20    2021-10-03 21:55:09
 42  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-10-05 22:29:28
 43  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-10-07 21:15:54
 44  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-10-08 23:10:55
 45  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-10-10 18:56:01
 46  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-10-11 21:43:49
 47  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  13 : 3  20    2021-10-14 00:06:02
 48  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-10-15 00:14:36
 49  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-10-15 22:17:30
 50  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-10-17 21:43:11