Резултати от игрите

Потребителско име: Veskamitak, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-03 19:04:13
 2  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-03 19:35:54
 3  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-03 23:58:27
 4  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-04 00:01:23
 5  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-04 22:54:17
 6  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-04 22:57:24
 7  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-05 20:22:21
 8  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-05 20:25:48
 9  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-05 22:45:54
 10  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-05 22:48:52
 11  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-05 22:51:46
 12  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-07 00:03:32
 13  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-07 00:06:20
 14  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-08 20:35:38
 15  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-08 20:40:02
 16  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-08 23:15:50
 17  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-08 23:17:44
 18  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-08 23:20:41
 19  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-09 00:01:30
 20  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-09 20:16:46
 21  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-09 20:20:56
 22  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-09 20:33:52
 23  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-09 20:42:00
 24  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-09 20:56:42
 25  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-09 21:07:45
 26  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-09 21:30:47
 27  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-10 21:40:54
 28  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-10 21:43:03
 29  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-10 21:45:44
 30  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-10 21:50:19
 31  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-10 22:03:03
 32  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-13 20:36:56
 33  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-13 20:39:55
 34  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-13 20:45:32
 35  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-13 20:48:43
 36  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-13 20:56:14
 37  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-14 21:35:49
 38  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-14 22:03:13
 39  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-14 22:06:19
 40  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-14 22:09:21
 41  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-14 22:13:32
 42  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-15 00:20:31
 43  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-15 00:24:21
 44  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-15 00:27:25
 45  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-15 00:30:46
 46  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-15 18:44:11
 47  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-15 18:48:47
 48  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-15 18:53:18
 49  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-15 18:56:44
 50  Veskamitak, Computer  Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-15 19:03:35