Резултати от игрите

Потребителско име: mkm60, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-08-16 14:32:25
 2  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-08-16 17:10:25
 3  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-08-16 17:19:29
 4  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-08-16 17:28:05
 5  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-16 17:35:57
 6  mkm60, Computer  mkm60, petkov0706  Победа  1 : 0  25    2021-08-16 17:43:43
 7  mkm60, petkov0706  mkm60, petkov0706  Загуба  0 : 1  0    2021-08-16 17:51:49
 8  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-08-17 11:26:53
 9  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-08-17 13:58:51
 10  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-08-17 14:05:27
 11  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-08-17 14:13:14
 12  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-08-17 14:54:54
 13  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-11-17 14:02:58
 14  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-12-12 15:58:14
 15  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-12-12 16:01:43
 16  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-12-12 16:08:48
 17  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-12 16:15:14
 18  mkm60, Computer  mkm60, SAAAB  Загуба  0 : 1  0    2021-12-12 16:26:09
 19  mkm60, SAAAB  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  71    2021-12-12 16:34:57
 20  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-13 10:59:01
 21  mkm60, Computer  mkm60, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2021-12-13 16:00:40
 22  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-12-13 17:31:19
 23  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-12-13 17:38:14
 24  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-12-13 17:44:45
 25  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-12-13 17:50:56
 26  mkm60, Computer  mkm60, geleznia1  Победа  2 : 0  30    2021-12-13 17:58:19
 27  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2021-12-14 12:57:36
 28  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2021-12-14 13:04:46
 29  mkm60, Computer  mkm60, SAAAB  Победа  2 : 0  30    2021-12-14 13:31:51
 30  mkm60, Computer  mkm60, SAAAB (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-12-14 13:36:13
 31  mkm60, Computer  mkm60, genymeny  Загуба  0 : 1  0    2022-03-24 16:28:39
 32  mkm60, genymeny  mkm60, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2022-03-24 16:35:00
 33  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2022-03-26 12:03:30
 34  mkm60, Computer  mkm60, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2022-03-26 12:14:53
 35  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2022-03-26 13:33:02
 36  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2022-03-26 13:40:00
 37  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2022-03-26 13:46:46
 38  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2022-03-26 13:53:43
 39  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2022-03-26 14:01:44
 40  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2022-03-26 14:05:36
 41  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2022-03-26 14:10:15
 42  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2022-03-26 14:16:44
 43  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-26 14:25:00
 44  mkm60, Computer  mkm60, nikiboy64  Победа  2 : 0  30    2022-04-07 13:07:33
 45  mkm60, nikiboy64  mkm60, nikiboy64  Победа  2 : 0  53    2022-04-07 13:10:43
 46  mkm60, nikiboy64  mkm60, nikiboy64  Победа  1 : 0  48    2022-04-07 13:20:31
 47  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-07 15:21:12
 48  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2022-04-07 15:46:06
 49  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  2 : 0  30    2022-04-07 15:52:31
 50  mkm60, Computer  mkm60, Computer  Победа  1 : 0  25    2022-04-07 15:58:58