Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  torga, georgievc  torga, georgievc (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-03 16:22:45
 2  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-02-04 13:31:38
 3  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  2 : 0  60    2021-02-04 13:34:57
 4  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-02-04 13:39:21
 5  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  2 : 0  59    2021-02-04 13:42:31
 6  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  49    2021-02-04 13:45:04
 7  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  49    2021-02-04 13:48:02
 8  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  49    2021-02-04 13:51:10
 9  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  49    2021-02-04 13:53:27
 10  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  49    2021-02-04 13:56:31
 11  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  49    2021-02-04 13:59:04
 12  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  2 : 0  59    2021-02-04 14:02:52
 13  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-02-04 14:06:10
 14  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-02-04 14:08:51
 15  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  49    2021-02-04 14:11:30
 16  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  49    2021-02-04 14:14:48
 17  torga, georgievc  torga, Computer  Победа  1 : 0  49    2021-02-04 14:17:09
 18  torga, Computer  torga, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 09:22:11
 19  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-11 09:24:27
 20  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-11 09:26:04
 21  torga, Computer  torga, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 09:31:45
 22  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-11 10:55:50
 23  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-11 11:58:35
 24  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 15:03:22
 25  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 15:05:20
 26  torga, Computer  torga, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 15:35:29
 27  torga, Computer  torga, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2021-02-11 15:36:26
 28  torga, Computer  torga, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 15:40:26
 29  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 15:43:08
 30  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 15:45:42
 31  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 15:47:59
 32  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 15:49:48
 33  torga, Computer  torga, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 15:51:59
 34  torga, Computer  torga, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 15:54:17
 35  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 15:56:32
 36  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 15:59:08
 37  torga, Computer  torga, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 16:01:16
 38  torga, Computer  torga, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 16:03:43
 39  torga, Computer  torga, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-02-11 16:05:59
 40  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 16:08:20
 41  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 16:10:37
 42  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 16:12:54
 43  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 16:15:23
 44  torga, Computer  torga, georgievc  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 16:18:00
 45  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-02-11 16:20:32
 46  torga, georgievc  torga, georgievc  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 16:23:45
 47  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-02-11 16:27:32
 48  torga, georgievc  torga, georgievc  Победа  1 : 0  50    2021-02-11 16:30:28
 49  torga, Computer  torga, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 18:09:38
 50  torga, Computer  torga, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 18:12:12