Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 14:48:34
 2    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-04-17 19:00:17
 3    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 19:38:29
 4    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-18 14:51:09
 5    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-18 17:42:29
 6    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-21 19:03:25
 7    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-22 10:12:38
 8    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-04-22 15:55:36
 9    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-22 18:25:19
 10    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-22 19:19:02
 11    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-22 19:37:20
 12    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-24 10:51:04
 13    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-26 11:45:05
 14    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-26 12:22:20
 15    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-26 16:14:32
 16    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-26 17:53:08
 17    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-27 17:02:41
 18    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-28 15:27:32
 19    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-29 11:28:37
 20    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-29 19:47:26
 21    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-01 12:11:32
 22    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-01 16:08:38
 23    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-01 19:17:56
 24    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-06 11:39:37
 25    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-06 13:35:48
 26    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-07 10:07:58
 27    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-07 14:06:10
 28    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-07 14:12:23
 29    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-07 16:58:48
 30    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-05-07 18:58:12
 31    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-07 19:09:49
 32    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-08 09:07:31
 33    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-08 18:46:41
 34    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-09 14:38:11
 35    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-12 15:07:24
 36    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-12 15:40:00
 37    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-12 16:15:09
 38    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-14 15:55:04
 39    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-14 17:38:11
 40    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-14 18:34:14
 41    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-14 19:43:23
 42    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-15 15:25:38
 43    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-15 16:07:34
 44    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-15 16:10:54
 45    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-15 23:10:03
 46    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-16 14:21:51
 47    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-17 10:41:25
 48    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-17 21:24:30
 49    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-17 21:36:15
 50    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-18 15:04:15