Резултати от игрите

Потребителско име: Zuzi_18, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-27 16:03:34
 2    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-29 21:45:37
 3    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-06-04 21:17:11
 4    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-04 21:33:07
 5    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-06 11:51:28
 6    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-07 15:43:22
 7    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-07 19:55:39
 8    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-14 21:55:44
 9    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-14 22:01:42
 10    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-15 11:10:30
 11    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-15 11:14:59
 12    Zuzi_18, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-15 11:42:20
 13    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-16 19:25:38
 14    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-16 19:31:12
 15    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-16 21:54:55
 16    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-18 21:46:26
 17    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-19 14:25:23
 18    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-19 20:56:29
 19    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-07-14 15:21:16
 20    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-16 13:37:00
 21    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-08-04 21:09:53
 22    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-06 16:18:39
 23    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-08 20:32:36
 24    Zuzi_18, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-15 13:31:57
 25    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-08-15 16:48:52
 26    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-08 17:26:44
 27    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-09-10 18:56:52
 28    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-23 18:52:43
 29    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-19 13:50:10
 30    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-01 20:10:09
 31    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-19 12:29:16
 32    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-19 12:32:31
 33    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-19 12:36:59
 34    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-31 20:46:50
 35    Zuzi_18, feeria  Победа  1 : 0  85    2020-01-31 22:59:50
 36    Zuzi_18, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-02-05 17:38:51
 37    Zuzi_18, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-02-05 21:01:11
 38    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-06 15:05:09
 39    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-06 17:26:06
 40    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-06 18:20:42
 41    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-02-06 18:24:13
 42    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-07 20:05:25
 43    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-11 17:37:09
 44    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-11 17:40:21
 45    Zuzi_18, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-11 17:43:05
 46    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-12 20:01:34
 47    poiuytrewq, Zuzi_18  Загуба  0 : 1  20    2020-02-12 20:06:16
 48    poiuytrewq, Zuzi_18  Загуба  0 : 2  10    2020-02-12 20:09:00
 49    poiuytrewq, Zuzi_18  Загуба  0 : 1  20    2020-02-12 20:17:35
 50    Zuzi_18, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-13 19:21:46