Резултати от игрите

Потребителско име: in-in, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    in-in-> Computer-> Computer  Победа  49 : -21 : -28  60    2018-07-26 09:58:38
 2    in-in-> Computer-> Computer  Победа  29 : -10 : -19  60    2018-07-26 11:32:59
 3    in-in-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  11 : -8 : -3  30    2018-07-26 13:41:13
 4    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : -3 : 3  0    2018-07-27 11:04:11
 5    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : -5 : -11  0    2018-08-02 10:47:09
 6    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 1 : 0  0    2018-08-05 16:51:57
 7    in-in-> Computer-> Computer  Победа  44 : -20 : -24  60    2018-08-20 17:00:12
 8    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  12 : -4 : -8  0    2018-08-24 12:04:23
 9    ALEX_N_1-> Computer-> in-in (Break)  Загуба  -9 : 9 : 0  0    2018-09-06 00:39:00
 10    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : -3 : 5  0    2018-09-07 10:14:16
 11    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2018-09-07 10:16:10
 12    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 5 : -8  0    2018-09-09 10:32:17
 13    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : -7 : -6  0    2018-09-09 13:21:34
 14    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2018-09-10 13:33:20
 15    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2018-09-20 14:35:31
 16    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : -2 : 2  0    2018-10-04 10:12:40
 17    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : 3 : -19  0    2018-10-05 17:50:11
 18    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : -1 : -1  0    2018-10-06 09:10:38
 19    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : 2 : 0  0    2018-10-10 15:04:57
 20    in-in-> Computer-> Computer  Победа  17 : -9 : -8  60    2018-10-27 12:39:45
 21    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : -2 : -6  0    2018-10-30 10:16:29
 22    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : -1 : -1  0    2018-11-01 09:38:27
 23    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  30 : -17 : -13  0    2018-11-09 07:11:01
 24    in-in-> Computer-> Computer  Победа  51 : -16 : -35  60    2018-11-14 13:04:15
 25    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  49 : -32 : -17  0    2018-11-18 08:58:35
 26    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  12 : -4 : -8  0    2018-11-21 15:50:00
 27    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : -3 : -7  0    2018-11-28 18:43:36
 28    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : -5 : -11  0    2018-12-09 09:42:50
 29    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  29 : -14 : -15  0    2018-12-10 06:37:31
 30    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -7 : 8  0    2018-12-13 07:17:09
 31    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2018-12-28 16:51:56
 32    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -5 : 6  0    2018-12-28 16:56:35
 33    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 1 : -3  0    2019-01-23 19:56:48
 34    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 6 : -10  0    2019-01-27 10:27:33
 35    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  19 : -4 : -15  0    2019-01-28 11:17:09
 36    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -4 : -4 : 8  0    2019-01-30 10:42:19
 37    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -1 : 2  0    2019-01-30 10:44:44
 38    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  27 : -12 : -15  0    2019-01-30 10:54:48
 39    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  12 : -8 : -4  0    2019-01-31 17:45:31
 40    in-in-> Computer-> Computer  Победа  21 : -24 : 3  60    2019-07-30 15:19:56
 41    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  38 : -21 : -17  0    2019-09-05 18:19:30
 42    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2019-10-23 16:40:20
 43    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  25 : -6 : -19  0    2019-10-23 16:57:37
 44    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : -3 : -10  0    2020-01-12 17:23:52
 45    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 5 : -9  0    2020-01-25 09:59:58
 46    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  25 : -10 : -15  0    2020-02-07 13:42:12
 47  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  15 : -23 : 8  -20    2022-01-23 06:34:45
 48  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  22 : -9 : -13  40    2022-01-27 08:13:38
 49  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : -8 : -8  -20    2022-01-27 12:12:46
 50  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  25 : -12 : -13  40    2022-01-29 08:25:30