Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-08 09:07:31
 2    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-01 14:29:01
 3    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-01 15:27:03
 4    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-07-22 11:00:09
 5    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-20 18:38:19
 6    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-21 18:16:47
 7    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-30 20:56:54
 8    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-10-15 10:41:38
 9    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-12-10 13:09:00
 10    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-12-28 15:08:15
 11    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-05-05 07:48:06
 12    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-06-28 18:37:40
 13    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-07-08 13:40:17
 14    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2021-01-09 17:55:02
 15  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-03-07 16:14:03
 16  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-05-24 19:12:13
 17  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-31 17:27:16
 18  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-08-07 19:07:53
 19  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-10-11 13:07:32
 20  clk, Computer  clk, Ateop  Победа  2 : 0  35    2021-12-22 13:29:25
 21  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-12-24 13:34:02
 22  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-03 13:51:01
 23  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-28 16:59:48
 24  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-29 15:12:39
 25  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-05-02 15:22:18
 26  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-05-06 12:43:46
 27  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-05-28 15:53:33
 28  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-06-24 13:56:33
 29    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-18 17:42:29
 30    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-21 19:03:25
 31    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-22 10:12:38
 32    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-22 18:25:19
 33    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-22 19:19:02
 34    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-22 19:37:20
 35    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-24 10:51:04
 36    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-26 17:53:08
 37    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-29 11:28:37
 38    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-01 16:08:38
 39    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-01 19:17:56
 40    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-06 11:39:37
 41    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-06 13:35:48
 42    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-07 10:07:58
 43    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-07 14:12:23
 44    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-08 18:46:41
 45    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-12 15:07:24
 46    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-12 15:40:00
 47    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-12 16:15:09
 48    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-14 15:55:04
 49    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-14 18:34:14
 50    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-14 19:43:23