Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-01-11 11:34:29
 2    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-01-16 13:29:09
 3    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-02-02 13:23:03
 4    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-02-24 09:44:53
 5    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-03-19 12:58:06
 6    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-03-28 09:35:37
 7    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-04-02 11:54:59
 8    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-09-18 09:04:13
 9    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-09-29 13:36:15
 10    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-10-23 09:39:57
 11    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-12-08 19:20:38
 12    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2014-02-26 09:31:42
 13    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2014-03-20 19:29:39
 14    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2014-04-29 18:40:53
 15    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2014-05-12 16:17:22
 16    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2014-05-16 17:52:37
 17    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2014-05-30 09:06:12
 18    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2014-08-11 13:47:42
 19    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2015-02-22 11:03:46
 20    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2015-03-18 15:53:55
 21    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2015-03-29 14:20:42
 22    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2015-07-05 14:31:29
 23    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2015-09-24 10:56:42
 24    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2015-10-09 14:35:58
 25    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2015-10-30 16:46:40
 26    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2016-03-01 08:33:32
 27    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2016-05-01 12:58:05
 28    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2016-06-01 08:42:15
 29    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2016-08-23 14:32:01
 30    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2016-08-24 13:43:49
 31    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2016-09-09 12:23:58
 32    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2016-12-17 13:28:52
 33    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2017-04-03 11:25:41
 34    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2017-04-21 12:53:56
 35    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2017-05-05 08:38:48
 36    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2017-10-09 08:59:03
 37    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2018-04-06 10:42:43
 38    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2018-08-20 09:49:46
 39    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2018-09-01 09:30:52
 40    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2019-01-15 14:43:43
 41    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2019-03-12 12:46:03
 42    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2019-05-13 16:03:33
 43    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2019-11-13 09:18:34
 44    clk, Computer  Победа  8 : 6  40    2020-01-15 15:08:21
 45  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 6  25    2021-07-02 19:40:44
 46  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 6  25    2021-09-30 10:11:39
 47  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 6  25    2022-06-17 14:27:07
 48    CLK, Computer  Победа  8 : 5  40    2013-01-15 12:43:16
 49    CLK, Computer  Победа  8 : 5  40    2013-07-09 09:32:51
 50    CLK, Computer  Победа  8 : 5  40    2013-11-03 08:58:57