Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    clk-> nomeredno1-> Computer  Победа  9 : 9 : -18  85    2019-09-03 11:54:36
 2    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 9 : -18  60    2019-10-22 12:30:52
 3  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 9 : -18  0    2021-03-04 19:57:40
 4    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 8 : -17  60    2020-03-25 17:26:39
 5    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 8 : -17  60    2020-04-04 09:01:22
 6    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 7 : -16  60    2020-12-29 09:15:35
 7    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 6 : -15  60    2019-03-13 10:23:16
 8  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 6 : -15  40    2021-08-19 11:27:37
 9  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : 6 : -15  -20    2021-11-27 18:37:25
 10    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 5 : -14  60    2020-01-03 12:15:30
 11    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 5 : -14  60    2020-03-21 12:06:01
 12  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 5 : -14  50    2021-02-22 20:37:32
 13  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 4 : -13  40    2022-05-25 11:02:08
 14    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  60    2019-04-29 14:38:18
 15    clk-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 22 : -31  30    2019-03-25 10:31:20
 16    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 2 : -11  60    2019-05-27 17:59:39
 17  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 2 : -11  40    2022-01-14 11:12:10
 18    clk-> stakana4ko-> sten2  Загуба  9 : 18 : -27  30    2019-05-23 10:41:53
 19  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 16 : -25  20    2021-01-30 15:20:42
 20    clk-> stoianov-> Computer  Загуба  9 : 15 : -24  30    2021-01-08 09:00:51
 21    clk-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 12 : -21  30    2020-07-05 09:47:05
 22    clk-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 11 : -20  30    2019-07-23 20:46:38
 23    clk-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 10 : -19  30    2020-05-21 17:06:17
 24  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 10 : -19  5    2021-11-16 18:36:07
 25    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 1 : -10  60    2020-11-13 13:16:10
 26  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 1 : -10  40    2021-08-07 15:19:50
 27    clk-> gazko1975-> lucky888  Победа  9 : 0 : -9  129    2018-12-27 09:33:00
 28    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 0 : -9  60    2019-07-13 11:07:36
 29    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 0 : -9  60    2019-11-07 12:20:24
 30    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : 0 : -9  60    2020-01-03 08:32:26
 31    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -9 : 0  60    2020-05-11 08:42:40
 32  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -9 : 0  40    2022-06-16 15:31:34
 33    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -8 : -1  60    2019-05-14 15:02:00
 34  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -8 : -1  40    2021-07-14 10:26:57
 35    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -7 : -2  60    2019-02-04 12:18:15
 36    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -7 : -2  60    2019-06-08 07:49:13
 37    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -7 : -2  60    2020-06-21 09:33:32
 38    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -7 : -2  60    2020-12-29 14:00:49
 39    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -6 : -3  60    2020-01-16 18:07:43
 40    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -6 : -3  60    2020-03-19 17:47:09
 41  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -6 : -3  0    2021-03-06 10:25:33
 42    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -5 : -4  60    2019-10-31 07:44:07
 43  clk-> Computer-> Computer  clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -5 : -4  40    2022-03-01 13:23:43
 44    batekoce-> clk-> stakana4ko  Победа  9 : -4 : -5  161    2019-02-12 08:48:31
 45    clk-> sten2-> Computer  Загуба  9 : -39 : 30  30    2019-07-25 11:09:43
 46    clk-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : -3 : -6  0    2018-05-18 19:56:30
 47    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -3 : -6  60    2019-03-17 15:18:58
 48    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -3 : -6  60    2020-04-17 12:13:59
 49    clk-> Computer-> Computer  Загуба  9 : -28 : 19  30    2019-06-06 11:56:30
 50    clk-> Computer-> Computer  Загуба  9 : -23 : 14  30    2019-05-05 18:24:50