Резултати от игрите

Потребителско име: KIND, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  9 : 13  0    2022-02-02 07:59:13
 2  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-07-11 12:48:45
 3  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-09-13 06:35:26
 4    kind, Computer  Загуба  9 : 11  20    2020-12-30 07:16:56
 5  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-05-13 06:54:48
 6  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-07-25 14:43:13
 7  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-11-26 13:12:48
 8  kind, Computer  kind, Computer (Close Connection)  Загуба  9 : 0  0    2021-07-04 06:51:56
 9  kind, Computer  kind, Computer (Close Connection)  Загуба  8 : 6  0    2021-05-10 07:44:26
 10  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-05-17 06:53:46
 11  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-07-15 14:40:59
 12  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-08-30 06:39:49
 13  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-11-02 07:13:22
 14  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-05-06 06:44:51
 15  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-06-11 07:12:48
 16  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-06-11 12:58:55
 17  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-08-15 14:58:15
 18  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-09-26 07:11:56
 19  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 11  0    2022-02-06 05:59:30
 20  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  7 : 8  -20    2021-08-27 14:39:19
 21  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  7 : 4  -20    2021-09-06 07:45:02
 22  kind, Computer  kind, Computer (Close Connection)  Загуба  7 : 2  0    2021-10-24 07:53:51
 23  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-06-08 07:26:04
 24  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-07-14 10:19:29
 25  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-07-30 07:28:27
 26  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-08-11 22:52:27
 27  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 12  0    2022-02-13 08:09:37
 28  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-06-04 06:13:12
 29  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-06-25 19:47:05
 30  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-07-02 14:37:09
 31  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-08-04 09:43:43
 32  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-08-11 08:52:38
 33  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-08-14 10:47:21
 34  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2022-01-17 07:04:45
 35  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2022-03-01 07:23:12
 36  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2022-03-14 07:29:54
 37  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  6 : 13  0    2021-12-26 06:31:59
 38  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  6 : 12  0    2021-05-13 07:31:01
 39  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  6 : 12  0    2021-06-15 06:30:55
 40  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  6 : 12  0    2021-11-12 07:57:09
 41  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  6 : 12  0    2021-11-29 06:11:43
 42    kind, Computer  Загуба  6 : 11  20    2020-12-23 20:26:22
 43  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-05-05 06:38:14
 44  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-05-31 22:08:18
 45  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-07-01 07:21:55
 46  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-08-13 07:21:01
 47  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  6 : 10  0    2021-05-04 07:29:49
 48  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  6 : 10  -20    2021-09-12 07:30:44
 49  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  5 : 6  -20    2021-07-21 15:31:47
 50    kind, Computer  Загуба  5 : 12  20    2020-11-16 20:30:53