Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 9 : -18  60    2019-05-02 21:44:06
 2    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 9 : -18  60    2020-12-17 22:57:54
 3    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 8 : -17  60    2019-05-24 20:08:57
 4    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 8 : -17  60    2020-06-21 10:37:33
 5  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 8 : -17  40    2021-11-30 05:15:05
 6    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 7 : -16  60    2019-02-03 06:29:21
 7    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 7 : -16  60    2020-04-03 00:32:45
 8    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 7 : -16  60    2020-08-11 02:54:56
 9    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 7 : -16  60    2020-08-12 04:55:43
 10  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 7 : -16  40    2022-03-01 00:35:44
 11  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 7 : -16  40    2022-04-24 04:41:12
 12    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 6 : -15  60    2019-05-15 10:29:21
 13  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 6 : -15  40    2021-06-16 00:55:08
 14    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 5 : -14  60    2019-01-06 10:23:56
 15    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 5 : -14  60    2020-12-02 20:36:17
 16  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 5 : -14  40    2021-10-12 01:39:07
 17    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 4 : -13  60    2019-02-08 01:51:26
 18    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 4 : -13  60    2019-07-01 18:24:35
 19    GENERALA66-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  9 : 4 : -13  30    2020-06-21 20:48:21
 20    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 4 : -13  60    2020-10-10 08:58:00
 21  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 4 : -13  40    2021-12-30 00:46:49
 22    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  60    2019-02-03 23:35:39
 23    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  60    2019-07-03 10:26:05
 24    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  60    2019-10-05 03:39:28
 25    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  60    2020-11-12 01:16:17
 26  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  40    2022-01-18 03:44:30
 27  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  40    2022-01-30 21:09:43
 28  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  40    2022-05-05 02:12:00
 29    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 23 : -32  30    2018-12-20 03:03:22
 30    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 20 : -29  30    2019-01-30 09:40:36
 31    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 2 : -11  60    2018-09-17 22:10:45
 32    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 2 : -11  60    2019-01-28 01:19:21
 33    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 2 : -11  60    2019-01-30 09:19:08
 34    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 2 : -11  60    2021-01-05 02:40:33
 35  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 2 : -11  40    2022-05-08 22:21:13
 36  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 18 : -27  5    2021-06-10 16:24:18
 37  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 18 : -27  5    2022-03-31 04:13:57
 38    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 17 : -26  30    2020-12-06 21:52:54
 39  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 17 : -26  5    2021-12-17 03:04:31
 40    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 15 : -24  30    2020-08-22 05:16:34
 41    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 15 : -24  30    2020-11-04 09:14:04
 42    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 12 : -21  30    2019-08-08 08:47:29
 43    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 12 : -21  30    2020-09-13 02:58:14
 44  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 11 : -20  5    2021-08-08 05:58:58
 45    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 10 : -19  30    2018-12-23 01:51:25
 46    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 10 : -19  30    2020-03-30 02:07:28
 47    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 10 : -19  30    2020-09-30 00:59:48
 48    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 10 : -19  30    2020-10-29 20:00:14
 49    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 1 : -10  60    2018-12-21 00:39:57
 50    GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : 1 : -10  60    2019-06-21 10:10:13