Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : 6 : -15  60    2020-07-05 16:48:22
 2    yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  60    2019-04-23 17:20:23
 3  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  40    2021-09-06 11:59:42
 4    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 16 : -25  30    2020-12-22 09:23:46
 5  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 10 : -19  5    2021-12-19 17:46:36
 6    yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : 1 : -10  60    2020-08-31 23:20:33
 7    yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : -9 : 0  60    2019-04-01 11:36:59
 8    yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : -9 : 0  60    2019-07-18 16:07:30
 9    yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : -8 : -1  60    2020-12-06 17:31:06
 10  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : -7 : -2  -20    2021-12-24 17:08:27
 11  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : -4 : -5  40    2021-09-03 13:04:20
 12  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : -4 : -5  40    2022-03-15 18:02:17
 13  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : -18 : 9  40    2021-10-19 16:39:49
 14  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : -13 : 4  40    2022-05-06 15:28:38
 15  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : -11 : 2  40    2022-04-16 11:11:14
 16    yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : -10 : 1  60    2019-06-22 18:03:26
 17    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  8 : 9 : -17  30    2019-07-24 18:25:30
 18  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : 8 : -16  40    2022-04-09 18:29:01
 19    yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : 6 : -14  60    2019-04-07 14:44:13
 20  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : 5 : -13  40    2022-02-19 19:28:07
 21  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 3 : -11  -20    2022-04-27 19:29:33
 22    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  8 : 21 : -29  30    2020-07-24 21:05:24
 23    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  8 : 13 : -21  30    2020-07-30 12:29:44
 24    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  8 : 10 : -18  30    2020-08-25 18:22:46
 25    yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : 1 : -9  60    2019-03-20 12:08:17
 26  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 1 : -9  -20    2021-10-18 22:47:28
 27    yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : -8  60    2019-04-07 15:51:26
 28  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -8 : 0  40    2021-12-04 18:44:13
 29  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -7 : -1  40    2021-09-05 19:33:14
 30    yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -4 : -4  60    2020-12-22 17:09:14
 31    yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -3 : -5  60    2020-08-29 13:26:48
 32    yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -2 : -6  60    2020-06-22 15:31:10
 33  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -16 : 8  40    2022-02-02 17:20:20
 34    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : -15 : 7  0    2019-02-14 13:13:01
 35    yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -15 : 7  60    2020-08-27 15:56:24
 36  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -11 : 3  40    2022-02-08 20:17:38
 37    yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -10 : 2  60    2019-01-17 18:48:38
 38  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : -1 : -7  -20    2022-06-12 10:11:35
 39  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 8 : -15  5    2022-04-20 18:12:07
 40  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  7 : 7 : -14  40    2022-01-03 11:47:13
 41    yureah-> Computer-> Computer  Победа  7 : 5 : -12  60    2019-04-16 16:13:43
 42  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  7 : 5 : -12  40    2021-09-22 20:32:06
 43  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  7 : 3 : -10  40    2021-08-20 16:51:24
 44  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  7 : 3 : -10  40    2021-10-23 22:27:45
 45  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : -9  40    2021-08-12 19:56:28
 46  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : -9  40    2022-04-10 15:40:57
 47  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 18 : -25  5    2022-03-14 17:28:58
 48  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 16 : -23  5    2021-12-31 19:42:08
 49    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 12 : -19  30    2019-04-28 17:45:41
 50    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 12 : -19  30    2019-05-01 11:31:50