Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -1 : 2  30    2018-12-20 02:06:17
 2  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -1 : 2  5    2021-08-08 04:49:33
 3    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -10 : 11  30    2019-06-17 02:03:55
 4  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -11 : 12  -20    2021-09-20 01:15:27
 5    GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -13 : 14  0    2019-01-31 10:19:42
 6  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -13 : 14  5    2021-07-28 22:49:45
 7    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -14 : 15  30    2019-07-05 17:05:57
 8  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -15 : 16  -20    2021-10-16 22:26:31
 9  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -18 : 19  5    2021-09-17 03:31:14
 10    GENERALA66-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -1 : -2 : 3  30    2018-09-04 11:59:50
 11    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -2 : 3  30    2019-05-27 18:49:18
 12    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -2 : 3  30    2020-10-31 02:04:56
 13  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -2 : 3  5    2021-07-01 21:25:31
 14  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -20 : 21  5    2022-02-11 04:19:48
 15    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -3 : 4  30    2019-10-24 05:01:31
 16  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -3 : 4  5    2022-03-27 01:03:46
 17    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -4 : 5  30    2018-09-11 20:47:12
 18    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -4 : 5  30    2018-11-11 08:49:13
 19    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -4 : 5  30    2019-01-04 06:42:40
 20    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -4 : 5  30    2019-01-09 09:27:54
 21    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -4 : 5  30    2020-12-23 20:52:12
 22    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -5 : 6  30    2019-12-07 07:01:11
 23    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -7 : 8  30    2019-01-02 10:09:09
 24    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -7 : 8  30    2019-10-24 05:31:49
 25    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -7 : 8  30    2020-07-07 00:48:55
 26    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -7 : 8  30    2020-10-10 21:17:12
 27    GENERALA66-> Computer-> Computer (Disconnected)  Загуба  -1 : -8 : 9  30    2019-01-08 23:48:08
 28  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -8 : 9  0    2021-03-02 18:30:02
 29  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -8 : 9  0    2021-03-05 03:24:32
 30  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -8 : 9  5    2021-09-18 02:12:37
 31  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -8 : 9  5    2021-12-28 23:50:40
 32    GENERALA66-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -1 : -9 : 10  30    2020-09-06 12:07:36
 33    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 1  30    2018-09-09 18:25:05
 34    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 1  30    2019-10-21 06:28:15
 35    GENERALA66-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -1 : 0 : 1  30    2020-11-01 11:48:24
 36  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 0 : 1  0    2021-04-21 06:12:35
 37  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -1 : 0 : 1  0    2022-05-28 23:26:28
 38    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 0  30    2019-05-03 11:38:06
 39    GENERALA66-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -1 : 1 : 0  30    2019-06-06 20:29:35
 40    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 0  30    2019-08-10 05:00:59
 41    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 0  30    2020-08-23 04:07:27
 42    GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 1 : 0  0    2020-11-03 21:59:26
 43    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 0  30    2020-11-14 02:36:12
 44    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 10 : -9  30    2020-11-01 18:47:43
 45  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 10 : -9  5    2021-10-30 00:53:41
 46    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 11 : -10  30    2018-12-25 07:14:24
 47    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 12 : -11  30    2019-10-23 05:22:22
 48  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 12 : -11  5    2022-05-31 23:12:35
 49    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 14 : -13  30    2019-06-30 18:36:43
 50    GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 16 : -15  30    2019-02-04 12:52:16